ORDIN nr. 56 din 16 mai 2022pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 mai 2022  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa nr. 3 - Lista cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere, emitente de permise de conducere naționale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise - la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:11. Australia  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 16 mai 2022.Nr. 56.----