ORDIN nr. 1.402 din 13 mai 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iași
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022  Văzând Referatul Direcției generale resurse umane, structuri și politici salariale, Serviciul management și structuri sanitare, Biroul management drepturi salariale nr. AR 8.031 din 13.05.2022,având în vedere adresele nr. R-646 din 3.09.2021, nr. 3.843 din 7.09.2021, nr. R-768 din 13.10.2021, nr. R-106 din 28.01.2022 și nr. R-215 din 9.03.2022 înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. Reg 1/21.048 din 8.09.2021, nr. SMSS 1.354 din 13.09.2021, nr. SMSS 2.065 din 15.10.2021, nr. SMSS 744 din 1.02.2022 și nr. SMSS 1.617 din 10.03.2022,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“ Iași, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.470/2010**) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“ Iași.**) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.470/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“ Iași vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 13 mai 2022.Nr. 1.402.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. GeorgeI.M. Georgescu" Iași