ORDIN nr. 1.973/C din 6 mai 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 mai 2022    În temeiul dispozițiilor art. 13 și ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Compartimentele din cadrul Ministerului Justiției vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Marian-Cătălin Predoiu
    București, 6 mai 2022.Nr. 1.973/C.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Ministerului Justiției