RECTIFICARE nr. 496 din 11 aprilie 2022referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 496/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022    În anexa nr. 1 (anexa nr. 1 laHotărârea Guvernului nr. 144/2010) la Hotărârea Guvernului nr. 496/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 11 aprilie 2022, se face următoarea rectificare:– la Structura organizatorică a Ministerului Sănătății, în loc de:se va citi:----