ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în prețul produselor petroliere livrate, benzina și motorina, obținute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrării.Aceasta suma fixa se va reflecta în prețurile de livrare ale benzinei și motorinei, fără să între în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 2Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condițiile art. 1, este gestionat de Ministerul Industriei și Comerțului și va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligațiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol.  +  Articolul 3Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, reprezentând influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operațiunile de finanțare a importurilor de țiței în perioada 1992-1997 și din prețurile produselor petroliere practicate în aceeași perioadă și nereglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.  +  Articolul 4Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei și se va utiliza pentru:a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, preluată la datoria publică conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, propusă să fie plătită cu prioritate în condițiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5Obligația de a calcula și de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor și procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului și destinația produsului.  +  Articolul 6Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate livrările.  +  Articolul 7Suma fixa inclusă în prețurile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezintă cheltuiala deductibilă din punct de vedere fiscal.  +  Articolul 8Obligațiile de plată acoperite în condițiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitatilor de întârziere.  +  Articolul 9Obligațiile și creanțele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență vor fi evidentiate în conturi în afară bilanțului.  +  Articolul 10Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agenții economici producători sau procesori se aplică majorări de întârziere conform legislației fiscale.  +  Articolul 11Modul de utilizare a fondului special constituit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor și Ministerul Industriei și Comerțului, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 70/1998, se modifica și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 13Prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
   +  Anexa nr. 1OBLIGAȚII DE PLATAaferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000
  Nr.crt                Creditorul             Obliga-tiile consti-tuite în va- luta (mii $)        Obligațiile con- stituite în lei Totalulobliga-tiilor conso- lidate în valuta (mii $)       Obli- gatii-le în lei lacursul de 25.100lei/$ (mili-arde lei)     
  o- bliga-ti-ile înlei(mili-ar-de leicursul de schimbvalu- tar la data con- ști- tuirii(lei/$   echi-valent în valuta(mii $       
  0   1   2   3   4  5=3/4  6=2+5   7=6x 25.100
   Ministerul Finanțelor 90.625293 38.712129.337 3.247
  1. - pentru achitari la CHASE (facilitate "CHASE")   69.449        69.449  1.743
  2.    - pentru Acordul 15-SAL - TOTAL,  din care: - pentru credit Acord 15-SAL - pentru dobânzi 21.176    21.176 532
    18.800 2.376           18.800 2.376  472 60
  3.     - pentru convenții creanțe Egipt/Iran - TOTAL,   din care: ● Egipt ● Iran    227   30.435  30.435  764
       71156  6.866 7.744 10.37820.057  10.378 20.057  261 503
  4.- pentru T.V.A.   66 8.015 8.277 8.277 208
   Petrolexportimport 5.565 37  2.933 8.497 213
  5.- prin THE CHASE MANHATTAN BANK 46    46 1
  6.    - prin SOCIETE GENERALE - TOTAL,  din care: ● valoare facturată ● penalități calculate 5.518    5.518 139
    2.612 2.906           2.612 2.906  66 73
  7.- marfa, comisioane, alte plati   14 8.015 1.805 1.805 45
  8.- penalități pretinse   2320.397 1.128 1.128 28
  9.Conpet   18 8.015 2.249 2.249 56
          0
   TOTAL I: 96.190348 43.894140.084 3.516
    Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 72/1997  507.300       507.300 12.733
   TOTAL II: 603.490348 43.894647.38416.249
   +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând unitățile incluse în Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionării      unității (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, județul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, județul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, județul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      județul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, județul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      județul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      județul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, județul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      județul Botosani 6.283.07510. PECO Brașov Municipiul Brașov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      județul Brașov 7.098.60011. PECO Brăila Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3,                      județul Brăila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      județul Buzau 4.154.92513. PECO Caraș-Severin Municipiul Resita, str. Timișoara nr. 19,                      județul Caraș-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, județul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, județul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, județul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, județul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, județul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      județul Dolj 9.093.66020. PECO Galați Municipiul Galați, Str. Basarabiei nr. 62,                      județul Galați 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. București nr. 86A,                      județul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      județul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, județul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, județul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      județul Ialomita 7.247.30026. PECO Iași Municipiul Iași, str. Zugravi nr. 24,                      județul Iași 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd București nr. 53,                      județul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Ștefan cel Mare nr. 5, județul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piața Trandafirilor                      nr. 13, județul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      județul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, județul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      județul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, județul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      județul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, județul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      județul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, județul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiș Municipiul Timișoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, județul Timiș 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, județul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      județul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, județul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      județul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul București, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul București, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      județul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------