LEGE nr. 137 din 13 mai 2022privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa articolul 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^9) se introduce un nou alineat, alineatul (1^10), cu următorul cuprins:(1^10) Proprietarii investițiilor privatizate în condițiile legii pot încheia acorduri de despăgubire și cu persoane fizice îndreptățite din județul respectiv, ale căror cereri de reconstituire a drepturilor de proprietate au fost validate de comisiile județene de fond funciar sau au fost stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au aflat sub investițiile privatizate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 13 mai 2022.Nr. 137.-----