NORME METODOLOGICE din 21 noiembrie 2017de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 15 decembrie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 129 din 21 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 998 din 15 decembrie 2017.
   +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează standardele de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale.  +  Articolul 2(1) În exploatațiile comerciale de porcine circulația aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația de gaze trebuie menținute în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, care nu sunt dăunătoare pentru animale.(2) În exploatațiile comerciale de porcine, intervalele de temperatură care asigură confortul termic al porcilor se evaluează în funcție de tipul de adăpost, starea fiziologică, vârstă, greutate, viteza curenților de aer și umiditatea relativă.(3) În perioadele de caniculă, respectiv la temperaturi peste 35ºC sau în perioadele cu temperaturi extreme, iarna sub –15ºC sau mai puțin decât această limită, trebuie asigurate măsuri de protecție termică care să asigure menținerea sănătății și bunăstării animalelor.(4) În adăposturile pentru porcine, volumul de aer circulant trebuie să fie suficient și adecvat vârstei porcinelor și anotimpului (iarna/vara).(5) Microclimatul din adăpost trebuie să se încadreze în următorii parametri:a) vieri, scroafe gestante și scrofițe: temperatură 15-30ͦͦºC umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;b) scroafe lactante: temperatură 15-30ºC, umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;c) purcei sugari în primele 72 de ore: temperatură 27-35ºC, umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;d) purcei sugari până la înțărcare: temperatură 24-30ºC, umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;e) purcei prima săptămână după înțărcare: temperatură 24-30ºC, umiditate relativă 55-75%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;f) porci 10-30 kg: temperatură 18-30ºC, umiditate relativă 55-75%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;g) porci 30 kg - până la abatorizare: temperatura 15-30ºC, umiditate relativă 55-75%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s.(6) Nivelul de pulberi din adăpost nu trebuie să depășească 15 mg/mc.(7) Concentrația de dioxid de carbon (CO_2) nu trebuie să depășească 1.000 ppm.(8) Abrogat. (la 09-06-2022, Alineatul (8) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 86 din 27 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iunie 2022 ) (9) Concentrația de amoniac (NH_3) nu trebuie să depășească 26 ppm.(10) În zona în care porcii sunt cazați permanent trebuie să se evite zgomotele mai puternice de 85 dBA; se vor evita, de asemenea, zgomotele constante sau bruște.(11) Porcii nu trebuie ținuți în întuneric și trebuie să li se asigure zilnic, pe durata a minimum 8 ore, cel puțin 40 de lucși intensitate luminoasă.  +  Articolul 3(1) Toate animalele trebuie să aibă acces la o sursă de apă adecvată speciei sau să își poată satisface necesarul de lichide prin alte mijloace.(2) În exploatațiile de porcine, apa trebuie să fie asigurată constant în cantități corespunzătoare, pentru toate categoriile de porci. (3) Instalațiile de adăpare și hrănire trebuie să fie proiectate, construite și amplasate astfel încât să fie reduse la minimum riscul de contaminare a apei și efectele dăunătoare ale competiției dintre animale.(4) Apa și/sau hrana nu trebuie să conțină nicio substanță care ar putea produce suferințe inutile, excepție făcând substanțele administrate în scop terapeutic, profilactic ori în scopul unui tratament zootehnic, cu respectarea prevederilor legislației sanitare veterinare specifice. (la 09-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 86 din 27 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iunie 2022 ) (5) Din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraților + nitriților este de 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriților este 10 mg/litru.(6) După împlinirea vârstei de două săptămâni, purceii trebuie să aibă acces permanent la o sursă de apă proaspătă.(7) Pentru a preveni apariția și dezvoltarea unor tulburări comportamentale, cum sunt mușcarea cozii, urechilor sau a flancurilor, proprietarii animalelor pun în aplicare tehnici de prevenire a apariției acestora.(7^1) Proprietarii sau deținătorii porcinelor din exploatațiile comerciale pot practica codotomia numai dacă anterior au realizat o evaluare a riscurilor legate de apariția/incidența codofagiei, luând în considerare în mod deosebit parametrii și indicatorii din anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, și dețin rezultate care demonstrează că menținerea/creșterea animalelor cu cozile intacte prezintă un risc pentru statusul de sănătate. (la 09-06-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 86 din 27 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iunie 2022 ) (7^2) Proprietarii sau deținătorii porcinelor din exploatațiile comerciale trebuie să monitorizeze lunar incidența codofagiei și să dețină evidențe în acest sens; evidențele sunt păstrate pentru o perioadă de trei ani. (la 09-06-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 86 din 27 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iunie 2022 ) (8) Este esențial să se satisfacă nevoile specifice fiecărei categorii de porcine și, în același timp, să se furnizeze hrană în cantități suficiente pentru ca întreg efectivul să atingă nivelul optim de performanță.(9) Toți porcii trebuie să fie hrăniți cel puțin o dată pe zi; atunci când porcii sunt hrăniți în grupuri, și nu la discreție sau printr-un sistem automat de hrănire individuală a animalelor, fiecare porc trebuie să aibă acces la hrană în același timp cu celelalte animale din grup.(10) Tuturor scroafelor în așteptare și scrofițelor trebuie să li se asigure o cantitate suficientă de hrană bogată în fibre, precum și hrană energizantă.  +  ANEXĂ
  Parametri și indicatori de referință pentru evaluarea riscului privind codofagia
  Nr. crt.Parametrul evaluatIndicatori
  1.Materialele de îmbogățireInteresul continuu Comportamentul explorator
  2.Gradul de competiție pentru hrană și spațiuNumărul de animale raportat la numărul de hrănitori/adăpători
  3.Confortul termic și calitatea aeruluiValorile temperaturii Viteza curenților de aer Intensitatea luminii Nivelul noxelor
  4.Gradul de curățenie
  5.AlimentațiaModificări ale compoziției Lipsa sodiului Deficitul de triptofan
  6.Starea de sănătateApariția leziunilor Înțărcarea
  (la 09-06-2022, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 86 din 27 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iunie 2022 )
  ----