ORDIN nr. 674/4.008.I.G./2022pentru aprobarea componenței și a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare și aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 674 din 29 aprilie 2022
 • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Nr. 4.008/I.G. din 15 martie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022  În conformitate cu prevederile art. 12^1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2) și (4), coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 și 10 din anexa nr. 2 și lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă componența Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare și aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu, constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă procedura de lucru a Comisiei tehnice comune, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
  Dan-Paul Iamandi
   +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice comune
  Componența Comisiei tehnice comune este următoarea:a) președinte desemnat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;b) 2 membri desemnați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;c) 2 membri desemnați de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;d) 3 experți cooptați, cu competență în arhitectură și inginerie, cu experiență de expertizare, verificare, proiectare sau execuție de lucrări în privința securității la incendiu, nominalizați de organizațiile profesionale din domeniu, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca autoritate de reglementare în domeniul construcțiilor;e) secretar desemnat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
   +  Anexa nr. 2PROCEDURĂ DE LUCRUa Comisiei tehnice comune