HOTĂRÂRE nr. 622 din 11 mai 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 12 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat și un subsecretar de stat.2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este 14.239, din care 699 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 2, numărul curent I va avea următorul cuprins:I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.367 de posturi5. La anexa nr. 2, numărul curent III va avea următorul cuprins:III. Alte structuri finanțate din venituri proprii - 376 de posturi  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil personalului contractual, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de minimum 30 de zile, dar nu mai mult de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 mai 2022.Nr. 622.  +  ANEXĂ*)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)*) Anexa este reprodusă în facsimil.----