ORDIN nr. 1.321/249/2022privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.321 din 5 mai 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 249 din 29 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 9 mai 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 7.498/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.258 din 29.04.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată , cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 34, 35, 214, 277, 289, 349, 355, 560 și 562 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 240, 241, 243, 287, 288, 290-295, 332 și 337 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  240W67482001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ROMPHARM 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE 1.000 MG PULBERE PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR155,03200071,98800020,032000
  241W67245004J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ MIP 1.000 mgPULB. PT. SOL. PERF.1.000 mgMIP PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, ÎNCHISE CU DOP GRI DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ METALICĂ PREVĂZUTĂ CU DISC DIN PLASTIC TIP FLIP-OFFPR555,03200071,98800013,006000
  ..............................
  243W57042001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ KABI 1.000 mgPULB. PT.CONC. PT.SOL. PERF.1000 mgFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR145,86000059,9900000,000000
  ...........................
  287W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,7222853,6788570,666857
  288W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 mgCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  ............................
  290W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  291W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL SLAVIA 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  292W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST.AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  293W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  294W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  295W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF72,7222853,6788570,666857
  .............................
  332W68234009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2435,41800040,5125000,000000
  .............................
  337W66421009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2435,41800040,5125000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 571 se introduc două noi poziții, pozițiile 572 și 573, cu următorul cuprins:
  „572W68721001J01XA01VANCOMYCINUMLEVOVANOX 250 mgCAPS.250 mgALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 CAPS.PR447,57500058,0800000,000000
  573W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 97 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 158 se introduce o nouă poziție, poziția 159, cu următorul cuprins:
  „159W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 60, 265, 554 și 556 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 62, 149, 232, 243, 253, 374, 376, 397 și 451 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  62W65007003L01BC01CYTARABINUMCITARABINA KABI 100 mg/mlSOL. INJ./PERF.100 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC CU CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL DE CULOARE ROȘIE X 10 ML SOL. INJ./PERF.PR181,990000103,6700000,000000
  ................................
  149W59593001L01CD04CABAZITAXELUM **1JEVTANACONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgSANOFI-AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 1,5 ML CONCENTRAT + 1 FL. DIN STICLĂ X 4,5 ML SOLVENTPR110.092,58000011.039,0800000,000000
  ................................
  232W65945003L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB MYLAN 12,5 mgCAPS.12,5 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP, X 30 CAPS.PR3088,21240097,6773330,000000
  ...............................
  243W65946003L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB MYLAN 25 mgCAPS.25 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP, X 30 CAPS.PR30174,969199192,2426660,000000
  .................................
  253W65948003L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB MYLAN 50 mgCAPS.50 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP, X 30 CAPS.PR30348,779599381,6963330,000000
  ..............................
  374W63902001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3091,798399101,5863330,000000
  ...............................
  376W68229001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN PHARMA-CEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3091,798399101,5863330,000000
  .................................
  397W64409001L01XE15VEMURAFENIBUM **1 ΩZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂȚI DOZATE 56 X 1 COMPR. FILMPR56102,101250111,9717850,000000
  ................................
  451W68167001L01XX02ASPARAGINAZUMCRISANTASPASE PORTON BIOPHARMAPULB. PT. SOL. INJ./PERF.10.000EDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 5 FLACOANE (FIECARE A CÂTE 10.000 E) CU PULBERE PENTRU SOLUȚIE INJECTABILĂ/PERFUZABILĂPR56.005,9920006.554,1700000,000000
  8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 623 se introduc două noi poziții, pozițiile 624 și 625, cu următorul cuprins:
  „624W68572001L02AE03GOSERELINUM **RESELIGO 10,8 mgIMPLANT ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10,8 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ CU UN IMPLANT ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂPR1504,620000588,1900000,000000
  625W68571001L02AE03GOSERELINUM **RESELIGO 3,6 mgIMPLANT ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ3,6 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 PUNGĂ CU UN IMPLANT ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂPR/PRF1165,370000201,8800000,000000“
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 24, 45, 49, 54-56, 61 și 62 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  24W08449003A10AD01INSULINE UMANEINSUMAN COMB 50 100 UI/mlSUSP. INJ. ÎN CARTUȘ100 UI/mlSANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE X 5 CARTUȘE DIN STICLĂ INCOLORĂ X 3 ML SUSP. INJ.P-RF520,76480026,2540000,000000
  ...........................
  45W53951003A10BA02METFORMINUMMETFORMIN ARENA 500 mgCOMPR.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN PE X 60 COMPR.P-RF600,1858330,2511660,000000
  ..............................
  49W65728002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgBERLIN - CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,2230000,3013990,119601
  ...........................
  54W43318002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 15 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,2230000,3013990,222934
  55W63930004A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,5836660,7635000,000000
  56W63930002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 2 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF300,5113330,6913330,000000
  ...........................
  61W13955002A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L300,2013330,2723330,000000
  62W13955001A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L200,2010000,2720000,000000
  10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 48, 50, 53 și 63 se abrogă.11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliză buloasă “, după poziția 15 se introduc două noi poziții, pozițiile 16 și 17, cu următorul cuprins:
  „16W68116001D07CC01COMBINAȚIIDIPROGENTA 0,5 mg/1 mg pe gramCREMĂ0,5 mg/1 mg/gORGANON BIOSCIENCES -S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 TUB DIN AL X 15 G CREMĂP-RF110,58000014,3000000,000000
  17W68115001D07CC01COMBINAȚIIDIPROGENTA 0,5 mg/1 mg pe gramUNGUENT0,5 mg/1 mg/gORGANON BIOSCIENCES - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 TUB DIN AL X 15 G UNGUENTP-RF110,58000014,3000000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, poziția 17 se abrogă.13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, după poziția 28 se introduce o nouă poziție, poziția 29, cu următorul cuprins:
  „29W68188001G04BE03SILDENAFILUM **MYSILDECARD 20 mgCOMPR. FILM.20 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-AL X 90 COMPR. FILM.PR907,3795558,4675550,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, poziția 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „28W63371003J01XB01COLISTIMETAT DE SODIU ** ΩCOLOBREATHECAPS. CU PULB. DE INHAL.1662500 UITEVA B.V.OLANDACUTIE CU 7 BLIST. OPA/AL/PVC X 8 CAPSULE + INHALATOR DE PULBERE TURBOSPINPRF5673,63250080,9407140,000000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, pozițiile 3-6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „3W67881001B06AC02ICATIBANTUM **1ICATIBANT ACCORD 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR14.077,0720004.489,800000541,150000
  4W66736001B06AC02ICATIBANTUM **1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE PHARMA-CEUTICALS IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR14.077,0720004.489,8000001.092,410000
  5W68202001B06AC02ICATIBANTUM **1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlTAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCHIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTA X 3 ML + AC HIPODERMICPR14.077,0720004.489,8000001.092,410000
  6W62758001B06AC02ICATIBANTUM **1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTA X 3 ML + AC HIPODERMICP-RF14.077,0720004.489,8000001.092,410000“
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 8 se introduc două noi poziții, pozițiile 9 și 10, cu următorul cuprins:
  „9W68280001B06AC02ICATIBANTUM **1ICATIBANT ZENTIVA 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, DE CAPACITATE 3 ML, CU PISTON, DOP GRI ȘI CAPAC ALB , PREVĂZUTĂ CU UN AC, CONȚINÂND SOLUȚIE INJECTABILĂPR13.397,5600003.741,5000000,000000
  10W68362001B06AC02ICATIBANTUM **1ICATIBANT TERAPIA 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DE 3 ML, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU PISTON, DOP DE CAUCIUC CLOROBUTILIC GRI ȘI CAPAC ALB DIN PP, PREVĂZUTĂ CU UN AC, CU SOLUȚIE INJECTABILĂPR14.077,0720004.489,800000541,150000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 38, 39, 41, 75, 76, 78-83, 113 și 118 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  38W67482001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ROMPHARM 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE 1.000 MG PULBERE PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR155,03200071,98800020,032000
  39W67245004J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ MIP 1.000 mgPULB. PT. SOL. PERF.1.000 mgMIP PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, ÎNCHISE CU DOP GRI DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ METALICĂ PREVĂZUTĂ CU DISC DIN PLASTIC TIP FLIP-OFFPR555,03200071,98800013,006000
  .......................
  41W57042001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ KABI 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR145,86000059,9900000,000000
  ...........................
  75W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,7222853,6788570,666857
  76W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  ...........................
  78W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  79W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL SLAVIA 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  80W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  81W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  82W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  83W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF72,7222853,6788570,666857
  ............................
  113W68234009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN PHARMA-CEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2435,41800040,5125000,000000
  ..............................
  118W66421009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2435,41800040,5125000,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 65, 77, 130, 136, 208, 239 și 241 se abrogă.19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 315 se introduc patru noi poziții, pozițiile 316-319, cu următorul cuprins:
  „316W68355001A04AA01ONDANSETRONUM **ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlAKCIJU SABIEDRIBA KALCEKSLETONIACUTIE CU 5 FIOLE DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE, A CÂTE 2 ML SOLUȚIE INJ./PERF.PR54,8360006,5376003,340400
  317W68355004A04AA01ONDANSETRONUM **ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlAKCIJU SABIEDRIBA KALCEKSLETONIACUTIE CU 5 FIOLE DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE, A CÂTE 4 ML SOLUȚIE INJ./PERF.PR59,19200012,0216006,742400
  318W68721001J01XA01VANCOMYCINUMLEVOVANOX 250 mgCAPS.250 mgALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 CAPS.PR447,57500058,0800000,000000
  319W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 45 și 57 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 55, 56 și 58-63 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  55W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,7222853,6788570,666857
  56W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  ...........................
  58W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  59W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL SLAVIA 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  60W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  61W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  62W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  63W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF72,7222853,6788570,666857
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 114 se introduce o nouă poziție, poziția 115, cu următorul cuprins:
  „115W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 68, 74, 96 și 98 se abrogă.24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 117 se introduce o nouă poziție, poziția 118, cu următorul cuprins:
  „118W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 57, 69, 118, 124, 180 și 182 se abrogă.26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 67, 68 și 70-75 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  67W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,7222853,6788570,666857
  68W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  .............................
  70W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  71W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL SLAVIA 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  72W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  73W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  74W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  75W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF72,7222853,6788570,666857
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, după poziția 214 se introduce o nouă poziție, poziția 215, cu următorul cuprins:
  „215W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 41 se introduce o nouă poziție, poziția 42, cu următorul cuprins:
  „42W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  29. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 38 și 50 se abrogă.30. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 48, 49 și 51-56 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  48W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,7222853,6788570,666857
  49W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  ...........................
  51W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  52W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL SLAVIA 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  53W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  54W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  55W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  56W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF72,7222853,6788570,666857
  31. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 137 se introduce o nouă poziție, poziția 138, cu următorul cuprins:
  „138W61133001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID SANDOZ 600 mgCOMPR. FILM.600 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1090,018000102,6984005,184600“
  32. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 27 și 39 se abrogă.33. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 37, 38, 40-45, 75 și 80 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  37W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,7222853,6788570,666857
  38W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  ...........................
  40W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  41W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL SLAVIA 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  42W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  43W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  44W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF72,2685713,0657140,000000
  45W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF72,7222853,6788570,666857
  .............................
  75W68234009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN PHARMA-CEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2435,41800040,5125000,000000
  ..............................
  80W66421009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2435,41800040,5125000,000000
  34. La secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 13 se introduc două noi poziții, pozițiile 14 și 15, cu următorul cuprins:
  „14W68464002N07BC02METHADONUMMETADON BIOEEL 20 mgCOMPR.20 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR.PS501,5454001,9540000,000000
  15W68465002N07BC02METHADONUMMETADON BIOEEL 5 mgCOMPR.5 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR.PS500,4120000,5568000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna mai 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----