LEGE nr. 127 din 5 mai 2022pentru modificarea art. 12 alin. (8^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICAlineatul (8^1) al articolului 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(8^1) Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum și elevii din învățământul dual pot beneficia de masă gratuită în cantinele școlare sau prin servicii de catering și cazare gratuită în internatele școlare. Cheltuielile pentru cazarea și masa acestora se pot asigura, în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație, și din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale județelor, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 5 mai 2022.Nr. 127.----