ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 253 din 7 decembrie 2000privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeteana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Statiei de epurare a municipiului Iaşi"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă rambursarea semestriala a creditelor externe, în valoare de 9.300.264,31 euro, conform graficului prezentat în anexa, precum şi plata costurilor aferente, dobânda, comisioanele şi alte speze bancare, până la finalizare, contractate de Regia Autonomă Judeteana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Statiei de epurare a municipiului Iaşi", din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi.Resursele financiare necesare în vederea achitării obligaţiilor de plată prevăzute la alin. 1 vor fi asigurate de la bugetul de stat prin alocarea anuală de sume defalcate cu aceasta destinaţie bugetului Consiliului Judeţean Iaşi.  +  Articolul 2Ratele de capital plătite în anul 2000 din fondul de risc constituit la Ministerul Finanţelor, în suma totală de 1.240.036 euro, şi dobânda aferentă se vor recupera din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi, aprobat pe anul 2000.  +  Articolul 3Anexa privind graficul de rambursare a creditelor contractate de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- p. Ministrul funcţiei publice,Ioan OniseiMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa privind graficul de rambursare a creditelor contractate de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau
       
    Data rambursăriiRata de rambursat  (echivalent euro)
    19 ianuarie 2001620.018,00
    19 iulie 2001620.018,00
    19 ianuarie 2002620.018,00
    19 iulie 2002620.018,00
    19 ianuarie 2003620.018,00
    19 iulie 2003620.018,00
    19 ianuarie 2004620.018,00
    19 iulie 2004620.018,00
    19 ianuarie 2005620.018,00
    19 iulie 2005620.018,00
    19 ianuarie 2006620.018,00
    19 iulie 2006620.018,00
    19 ianuarie 2007620.018,00
    19 iulie 2007620.018,00
    19 ianuarie 2008620.012,31
    TOTAL:9.300.264,31
  -------