ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 251 din 30 noiembrie 2000pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(5) Pe baza rapoartelor întocmite Ministerul Finanţelor şi celelalte entităţi care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale vor emite certificate de obligaţii bugetare, care vor preciza natura şi cuantumul obligaţiilor bugetare pe care le au în administrare la data raportului, pe baza documentelor contabile ale societăţii comerciale şi a declaraţiei pe propria răspundere a administratorilor societăţii că nu mai dispun de alte acte, documente, înscrisuri neoperate în evidenţa contabilă."2. Alineatul (6) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(6) Nici o alta obligaţie bugetară, scadenta la data raportului şi neevidenţiată în certificatul de obligaţii bugetare emis în conformitate cu alin. (5), nu mai este datorată bugetelor, dacă sumele necuprinse în certificatul de obligaţii bugetare nu sunt urmarea săvârşirii unor infracţiuni sau contravenţii."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------