HOTĂRÂRE nr. 560 din 28 aprilie 2022pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 5 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Finanțarea necesară punerii în aplicare a planurilor de măsuri prevăzute în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 se realizează de către fiecare instituție sau autoritate publică responsabilă pentru implementare, din bugetul propriu, atât prin programele de interes național derulate de instituțiile cu atribuții în implementarea măsurilor din strategie, cât și prin contribuția proprie a autorităților locale și județene și din fonduri europene.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Agenției Naționale pentru Romi,
  Iulian-Costel Paraschiv
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  București, 28 aprilie 2022.Nr. 560.  +  ANEXĂSTRATEGIAGuvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentruperioada 2022-2027