HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 mai 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 4 mai 2022  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021, se modificădupăcum urmează:– La capitolul I - Membri titulari, punctul 4, doamna deputat Thellmann Christine, Grupul parlamentar al P.N.L., îl înlocuiește, în calitatea de membru titular, pe domnul deputat Kocsis-Cristea Alexandru, neafiliat.– La capitolul I - Membri titulari, punctul 6, domnul deputat Stoica Ciprian-Titi, Grupul parlamentar al A.U.R., îl înlocuiește, în calitatea de membru titular, pe domnul deputat Muncaciu Sorin-Titus, Grupul parlamentar al A.U.R.– La capitolul II - Membri supleanți, punctul 4, domnul deputat Alexe Florin-Alexandru, Grupul parlamentar P.N.L., o înlocuiește, în calitatea de membru supleant, pe doamna deputat Thellmann Christine, Grupul parlamentar al P.N.L.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 3 mai 2022.Nr. 4.----