HOTĂRÂRE nr. 566 din 28 aprilie 2022privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 4 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, și al art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2022,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare si funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 28 aprilie 2022.Nr. 566.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară