ORDIN nr. 321 din 23 octombrie 2000privind aprobarea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport şi distribuţie din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 decembrie 2000  Ministrul industriei şi comerţului,în scopul reglementării coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice specifici activităţii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport şi distribuţie din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă coeficienţii maximi de consumuri tehnologice specifici activităţii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport şi distribuţie din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucureşti, prevăzuţi în anexele nr. 1, nr. 2 [a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) şi n)] şi nr. 3 [a) şi b)] care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Revizuirea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice specifici activităţii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport şi distribuţie din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucureşti se face, de la caz la caz, pe baza unor studii elaborate de institute de specialitate, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 3Verificarea respectării aplicării coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice specifici activităţii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport şi distribuţie din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti se face de Departamentul economic din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucureşti, care propune consiliului de administraţie al acesteia măsuri de sancţionare a celor vinovaţi.  +  Articolul 4Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti va lua măsuri pentru reducerea consumurilor tehnologice prin îmbunătăţirea condiţiilor de transport, depozitare, manipulare/vehiculare a produselor petroliere.  +  Articolul 5Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu  +  Anexa 1 Coeficienţii maximi de consum tehnologicîn sistemul de transport produse petrolierePETROTRANS
  Produsul vehiculat Coeficienţii maximi de consum tehnologic (%)
  Manipulare - depozitare staţii de pompare Transport conducte magistrale*)
  Benzina Motorina 0,38 0,02 1,1 0,5
  --------- Notă *) Defalcarea coeficienţilor de consum tehnologic pe tronsoane de conducte magistrale se face în funcţie de lungimea acestora şi de numărul de evenimente înregistrate în perioada considerată.
  Produsul transportat Coeficienţii maximi de consum tehnologic la transport cu cazane CF (%/zi)*)
  Vara Iarna
  Benzina Petrol Motorina 0,0085 0,001 0,001 0,0049 0,001 0,002**)
  ------------ Notă *) Se aplica la cantitatea transportată. Notă **) Sunt incluse pierderile prin aderenta la pereţii cazanelor pe timp de iarna.
   +  Anexa 2a) Coeficienţii maximi de consum tehnologic lamanipularea produselor petroliere din depozitelesucursalelor de distribuţie din cadrulSocietăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti┌──────────────────┬──────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐│ │ │ Zona de │ Zona │ Zona ││ │ │ câmpie │submontana │ montană ││ │ │ *) │ **) │ ***) ││ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬─────┤│Produsul vehiculat│ Denumirea operaţiunii│Vara │Iarna│Vara │Iarna│ Vara │Iarna││ │ │ (%) │ (%) │(%) │ (%) │ (%) │ (%) │├──────────────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Descărcare vagoane │ │ │ │ │ │ ││ │cisterna │0,057│0,049│0,055│0,043│0,052 │0,039││ │(CF) şi autocisterna │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ ││ │rezervoare │0,178│0,142│0,171│0,122│0,160 │0,109││ │stoc supraterane │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ ││ │rezervoare │0,071│0,056│0,068│0,048│0,064 │0,043││ │serviciu supraterane │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ ││ │rezervoare │0,089│0,072│0,084│0,059│0,08 │0,052││ Benzina auto │îngropate │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Încărcare vagoane │ │ │ │ │ │ ││ │cisterna (CF) şi │0,077│0,057│0,074│0,050│0,070 │0,045││ │autocisterna sub │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul lichidului │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Încărcare vagoane │ │ │ │ │ │ ││ │cisterna (CF) şi │0,18 │0,14 │0,169│0,113│0,154 │0,098││ │autocisterna peste │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul lichidului │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Descărcare vagoane │ │ │ │ │ │ ││ │cisterna (CF) şi │0,040│0,026│0,039│0,022│0,036 │ 0,02││ │autocisterna │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│Benzina de │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ ││extracţie │rezervoare │ │ │ │ │ │ ││ │stoc şi serviciu │0,137│0,084│0,133│0,069│0,123 │ 0,06││ │supraterane │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Umplere-golire │ │ │ │ │ │ ││ │rezervoare │0,089│0,072│0,084│0,059│0,08 │0,052││Benzina de │îngropate │ │ │ │ │ │ ││extracţie ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤│ │Încărcare autocisterne│0,103│0,060│0,099│0,048│0,090 │0,042││ │şi butoaie │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────────┼─────┴─────┴─────┼─────┴──────┴─────┤│ │ Vara │ Iarna ││ │ (%) │ (%) │├──────────────────┬──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│Petrol, White- │Toate operaţiunile │ 0,08 │ 0,06 ││-Spirit │de manipulare****) │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│Motorina, │Toate operaţiunile │ 0,03 │ 0,05 ││Combustibil tip M │de manipulare****) │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│Pacura │Toate operaţiunile │ 0,08 │ 0,1 ││ │de manipulare*****) │ │ │├──────────────────┴──────────────────────┼─────────────────┴──────────────────┤│ │ Tot anul ││ │ (%) │├───────┬──────────┬──────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Butoaie │Toate │ ││ │şi bidoane│operaţiunile de │ 0,1 ││Uleiuri│ │manipulare*****) │ ││ │──────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Rezervoare│Toate │ ││ │ │operaţiunile de │ 0,08 ││ │ │manipulare*****) │ │└───────┴──────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────┘----------- Notă *) Zona de cîmpie - judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanta, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Timiş, Tulcea. Notă **) Zona submontana - judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Valcea, Vaslui, Vrancea. Notă ***) Zona montană - judeţele: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava. Notă ****) În cazul petrolului, white-spirit şi motorinelor coeficienţii de consum tehnologic se aplică o singură dată la cantitatea intrata efectiv în depozit şi nu pentru fiecare operaţiune. Notă *****) În cazul pacurii şi uleiurilor coeficienţii de consum tehnologic se aplică o singură dată la cantitatea intrata efectiv în depozit şi nu pentru fiecare operaţiune.  +  Anexa 2b) Coeficienţii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fixdin depozitele sucursalelor de distribuţie din cadrulSocietăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"- S.A. BucureştiVara - zona de câmpie*)+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Capacitatea | Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înălţimea lichidului în rezervor, kg/zi ||rezervorului+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| m3 |0,25m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 30 | 4.56 | 4.43 | 4.18 | 3.74 | 3.36 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 50 | 7.6 | 7.39 | 6.97 | 6.23 |5.6/3.5 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 80 |13.74 |13.25 |12.25 |10.29 |7.26/3.7| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 100 |16.29 |15.79 |14.78 |12.93 | 8.43 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 200 |25.01 | 24.6 |23.86 |22.74 | 20.89 |17.18 |13.48/5.5| | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 300 |33.18 |32.76 |32.02 |30.96 | 29.31 |26.32 | 22.42 |17.65/6.5| | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 400 |41.35 |40.92 |40.18 |39.18 | 37.73 |35.45 | 31.35 | 21.82 | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 500 |45.19 |44.82 |44.18 |43.36 | 42.20 |40.45 | 37.49 | 31.13 |29.49 | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 630 |50.18 |49.88 |49.39 |48.79 | 48 |46.95 | 45.48 | 43.24 |39.46 | 31.7 | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 750 |64.99 |64.53 |63.79 |62.84 | 61.59 |59.85 | 57.28 | 53.09 |45.05 |37.44/8.5| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 1000 |89.08 |88.43 |87.39 |86.04 | 84.25 |81.76 | 78.03 | 71.85 |59.66 |53.28/8.3| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 1600 |125.16|124.48|123.42|122.09| 120.42 |118.23| 115.23 | 110.90 |104.07| 91.71 |83.42/9.4| | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 2000 |135.25|134.70|133.86|132.86| 131.63 |130.11| 128.15 | 125.56 |121.96| 116.62 | 107.87 | 90.92 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 3150 |218.38|217.5 |216.15|214.53| 212.55 |210.09| 206.94 | 202.77 |196.98| 188.38 | 174.32 |163.29/10.5| |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 5000 |314.29|313.28|311.76|309.97| 307.84 |305.27| 302.11 | 298.11 |292.9 | 285.84 | 275.71 | 259.97 |232.19|+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 10000 |636.53|634.65|631.8 |628.48| 624.56 |619.88| 614.16 | 607.05 |597.93| 585.85 | 569.06 | 544.16 |503.38|+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+------------ Notă *) Zona de câmpie - judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt. Teleorman, Timiş, Tulcea.OBSERVAŢIE:Coeficienţii maximi de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.  +  Anexa 2c) Coeficientii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fixdin depozitele sucursalelor de distribuţie din cadrulSocietatii Naţionale a Petrolului "Petrom"- S.A. BucureştiVara - zona submontana*)+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Capacitatea | Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înălţimea lichidului în rezervor, kg/zi ||rezervorului+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| m3 |0,25m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 30 | 4.18 | 4.06 | 3.83 | 3.41 | 3.05 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 50 | 6.97 | 6.77 | 6.38 | 5.68 |5.09/3.5| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 80 |12.59 |12.13 |11.18 | 9.35 |6.56/3.7| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 100 |14.93 |14.46 |13.51 |11.77 | 7.61 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 200 |22.96 |22.57 |21.87 |20.81 | 19.07 |15.61 |12.19/5.5| | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 300 |30.48 |30.08 |29.38 |28.37 | 26.81 |24.01 | 20.38 |15.96/6.5| | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 400 |37.99 |37.58 |36.88 |35.93 | 34.55 |32.41 | 28.57 | 19.72 | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 500 |41.53 |41.18 |40.58 |39.79 | 38.69 |37.04 | 34.27 | 28.35 |26.80 | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 630 |46.14 |45.85 |45.39 |44.81 | 44.07 |43.07 | 41.68 | 39.57 |36.01 |28.78/8.5| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 750 |59.74 |59.30 |58.60 |57.70 | 56.51 |54.87 | 52.44 | 48.49 |40.97 |33.91/8.5| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 1000 |81.88 |81.27 |80.27 |79.00 | 77.30 |74.94 | 71.42 | 65.61 |54.21 |48.30/8.3| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 1600 |115.10|114.45|113.44|112.18| 110.59 |108.51| 105.67 | 101.57 |95.13 | 83.54 |75.82/9.4| | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 2000 |124.42|123.90|123.10|122.14| 120.98 |119.52| 117.67 | 115.21 |111.80| 106.75 | 98.52 | 82.67 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 3150 |193.16|192.36|191.12|189.64| 187.83 |185.58| 182.71 | 178.90 |173.62| 165.81 | 153.08 |143.15/10.5| |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 5000 |289.19|288.93|286.77|285.07| 283.05 |280.60| 277.59 | 273.79 |268.85| 262.15 | 252.57 | 237.72 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 10000 |585.74|583.94|581.22|578.06| 577.33 |569.87| 564.44 | 557.67 |549.02| 537.55 | 521.66 | 498.13 |459.74|+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+---------- Notă *) Zona submontană - judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.OBSERVAŢIE:Coeficienţii maximi de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.  +  Anexa 2d) Coeficientii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fixdin depozitele sucursalelor de distribuţie din cadrulSocietatii Naţionale a Petrolului "Petrom"- S.A. BucureştiVara - zona montana*)+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Capacitatea | Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înălţimea lichidului în rezervor, kg/zi ||rezervorului+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| m3 |0,25m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 30 | 3.53 | 3.42 | 3.22 | 2.85 | 2.54 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 50 | 5.89 | 5.71 | 5.36 | 4.75 |4.24/3.5| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 80 |10.63 |10.22 | 9.38 | 7.78 |5.39/3.7| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 100 |12.61 |12.19 |11.35 | 9.83 | 6.26 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 200 |19.44 |19.09 |18.47 |17.53 | 15.99 |12.97 |10.04/5.5| | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 300 |25.83 |25.47 |24.85 |23.86 | 22.57 |20.11 | 16.96 |13.15/6.5| | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 400 |32.22 |31.85 |31.22 |30.37 | 29.15 |27.24 | 23.87 | 16.26 | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 500 |35.25 |34.93 |34.39 |33.69 | 32.71 |31.24 | 28.79 | 23.67 |22.31 | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 630 |39.19 |38.93 |38.51 | 38 | 37.33 |36.44 | 35.19 | 33.31 |30.18 | 23.89 | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 750 |50.72 |50.33 |49.70 |48.89 | 47.82 |46.35 | 44.19 | 40.7 |34.13 |28.05/8.5| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 1000 |69.52 |68.97 |68.07 |66.92 | 65.40 |63.29 | 60.16 | 55.03 |45.09 |39.99/8.3| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 1600 |97.79 |97.21 |96.29 |95.16 | 93.73 |91.86 | 89.32 | 85.67 |79.96 | 69.79 |63.08/9.4| | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 2000 |105.77|105.3 |104.58|103.72| 102.67 |101.36| 99.69 | 97.49 |94.44 | 89.95 | 82.67 | 68.83 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 3150 |170.78|170.03|168.86|167.47| 165.78 |163.68| 160.99 | 157.44 |152.54| 145.31 | 133.6 |124.53/10.5| |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 5000 |245.95|245.09|243.77|242.23| 240.41 |238.20| 235.49 | 232.08 |227.64| 221.65 | 213.10 | 199.93 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+| 10000 |498.24|496.61|494.16|491.30| 487.94 |483.91| 479.01 | 472.92 |465.15| 454.88 | 440.67 | 419.73 |385.79|+------------+------+------+------+------+--------+------+---------+---------+------+---------+---------+-----------+------+----------- Notă *) Zona montană - judeţele: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava.OBSERVAŢIE:Coeficienţii maximi de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.  +  Anexa 2e) Coeficientii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fixdin depozitele sucursalelor de distribuţie din cadrulSocietatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. BucureştiIarna - zona de campie*)+------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Capacitatea | Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înălţimea lichidului în rezervor, kg/zi ||rezervorului+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| m3 |0,25m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 30 | 2.59 | 2.50 | 2.33 | 2.05 | 1.82 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 50 | 4.31 | 4.17 | 3.89 | 3.42 |3.03/3.5| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 80 | 7.76 | 7.44 | 6.78 | 5.55 |3.77/3.7| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 100 | 9.22 | 8.89 | 8.22 | 7.04 | 4.38 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 200 |14.28 |14.00 |13.50 |12.75 | 11.55 | 9.23 |7.05/5.5| | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 300 |19.00 |18.71 |18.21 |17.49 | 16.41 |14.50 | 12.09 |9.23/6.5| | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 400 |23.72 |23.42 |22.92 |22.23 | 21.26 |19.76 | 17.13 | 11.41 | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 500 |25.99 |25.72 |25.94 |24.72 | 23.94 |22.78 | 20.86 | 16.98 |15.91 | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 630 |28.93 |28.72 |28.38 |27.96 | 27.42 |26.71 | 25.71 | 24.22 |21.77 | 16.96 | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 750 |37.42 |37.10 |36.59 |35.93 | 35.08 |33.90 | 32.18 | 29.44 |24.37 |19.79/8.5| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 1000 |51.28 |50.83 |50.10 |49.18 | 47.96 |46.27 | 43.78 | 39.75 |32.12 |28.29/8.3| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 1600 |72.22 |71.74 |71.00 |70.08 | 68.93 |67.42 | 65.39 | 62.48 |57.97 | 50.07 |44.95/9.4| | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 2000 |78.20 |77.82 |77.23 |76.53 | 75.68 |74.62 | 73.27 | 71.50 |69.06 | 65.49 | 59.77 | 49.11 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 3150 |126.27|125.65|124.70|123.57| 122.20 |120.49| 118.32 | 115.47 |111.54| 105.84 | 96.60 |89.56/10.5| |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 5000 |181.98|181.27|180.20|178.95| 177.46 |175.67| 173.47 | 170.71 |167.13| 162.32 | 155.51 | 145.09 |127.21|+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 10000 |368.73|367.40|365.40|363.07| 360.33 |357.05| 353.08 | 348.15 |341.87| 333.60 | 322.23 | 305.59 |278.92|+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+---------- Notă *) Zona de câmpie - judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Timiş, Tulcea.OBSERVAŢIE:Coeficienţii maximi de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.  +  Anexa 2f) Coeficientii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fixdin depozitele sucursalelor de distribuţie din cadrulSocietatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. BucureştiIarna - zona submontana*)+------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Capacitatea | Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înălţimea lichidului în rezervor, kg/zi ||rezervorului+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| m3 |0,25m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 30 | 1.94 | 1.87 | 1.73 | 1.49 | 1.31 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 50 | 3.23 | 3.11 | 2.88 | 2.49 |2.18/3.5| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 80 | 5.80 | 5.53 | 4.99 | 4.00 |2.65/3.7| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 100 | 6.91 | 6.62 | 6.07 | 5.12 | 3.07 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 200 |10.76 |10.52 |10.09 | 9.47 | 8.48 | 6.64 |4.97/5.5| | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 300 |14.36 |14.11 |13.68 |13.07 | 12.17 |10.62 | 8.72 |6.51/6.5| | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 400 |17.95 |17.69 |17.26 |16.67 | 15.85 |14.60 | 12.47 | 8.04 | | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 500 |19.70 |19.47 |19.10 |18.61 | 17.95 |16.97 | 15.40 | 12.36 |11.48 | | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 630 |21.98 |21.79 |21.50 |21.14 | 20.67 |20.06 | 19.22 | 17.97 |15.96 | 12.15 | | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 750 |28.40 |28.12 |27.68 |27.11 | 26.38 |25.38 | 23.94 | 21.67 |17.61 |14.06/8.5| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 1000 |38.91 |38.52 |37.89 |37.09 | 36.05 |34.62 | 32.53 | 29.21 |23.12 |20.16/8.3| | | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 1600 |54.90 |54.09 |53.84 |53.05 | 52.05 |50.76 | 49.03 | 46.57 |42.83 | 36.43 |32.38/9.4| | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 2000 |59.55 |59.22 |58.71 |58.09 | 57.35 |56.44 | 55.28 | 53.76 |51.69 | 48.70 | 43.97 | 35.44 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 3150 |92.46 |91.94 |91.15 |90.20 | 89.05 |87.64 | 85.84 | 83.49 |80.28 | 75.65 | 68.35 |62.86/10.5| |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 5000 |138.75|138.13|137.19|136.10| 134.80 |133.25| 131.34 | 128.96 |125.89| 121.79 | 116.03 | 107.36 | |+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 10000 |281.25|280.08|278.33|276.29| 273.90 |271.05| 267.60 | 263.34 |257.93| 250.86 | 241.20 | 227.23 |205.22|+------------+------+------+------+------+--------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+---------- Notă *) Zona submontană - judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.OBSERVAŢIE:Coeficienţii maximi de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.  +  Anexa 2g) Coeficientii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fixdin depozitele sucursalelor de distribuţie din cadrulSocietatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. BucureştiIarna - zona montana*)+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Capacitatea | Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înălţimea lichidului în rezervor, kg/zi ||rezervorului+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| m3 |0,25m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 30 | 1.61 | 1.55 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 50 | 2.69 | 2.58 | 2.38 | 2.04 |1.77/3.55| | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 80 | 4.82 | 4.58 | 4.10 | 3.24 |2.10/3.7 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 100 | 5.75 | 5.49 | 5.00 | 4.16 | 2.43 | | | | | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 200 | 9.01 | 8.79 | 8.40 | 7.84 | 6.95 | 5.36 |3.95/5.5| | | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 300 |12.04 |11.81 |11.42 |10.87 | 10.06 | 8.7 | 7.06 |5.18/6.5| | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 400 |15.07 |14.83 |14.43 |13.90 | 13.16 |12.04 | 10.16 | 6.4 | | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 500 |16.57 |16.36 |16.01 |15.57 | 14.96 |14.09 | 12.69 | 10.08 | 9.3 | | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 630 |18.51 |18.34 |18.07 |17.74 | 17.31 |16.75 | 15.98 | 14.86 |13.07 | 9.78 | | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 750 |23.90 |23.64 |23.23 |22.72 | 22.04 |21.13 | 19.83 | 17.81 |14.26 |11.25/8.5| | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 1000 |32.74 |32.38 |31.80 |31.07 | 33.11 |28.81 | 26.92 | 23.97 |18.68 |16.17/8.3| | | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 1600 |46.27 |45.89 |45.29 |44.56 | 43.64 |42.45 | 40.87 | 38.65 |35.29 | 29.67 |26.17/9.4| | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 2000 |50.26 |49.95 |49.48 |48.91 | 48.22 |47.38 | 46.31 | 44.92 |43.03 | 44.33 | 36.12 | 28.69 | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 3150 |81.16 |80.66 |79.89 |78.98 | 77.87 |76.51 | 74.79 | 72.55 |69.51 | 65.15 | 58.39 |53.38/10.5| |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 5000 |117.23|116.65|119.78|114.75| 113.55 |112.10| 110.34 | 108.14 |105.32| 101.58 | 96.35 | 88.57 | |+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+| 10000 |237.70|236.61|234.97|233.07| 230.84 |228.19| 224.99 | 221.05 |216.07| 209.59 | 200.79 | 188.18 |168.57|+------------+------+------+------+------+---------+------+--------+--------+------+---------+---------+----------+------+------------ Notă *) Zona montană - judeţele: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava.OBSERVAŢIE:Coeficienţii maximi de consum tehnologic pentru înălţimile maxime de umplere au avut în vedere capacităţile utile ale rezervoarelor.  +  Anexa 2h) Coeficienţii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticalecu capac plutitor din depozitele sucursalelor de distribuţiedin cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
  Capacitatea Coeficienţii maximi de consum
  rezervorului kg/zi
  (mc)
  Vara Iarna
  200 4,00 2,54
  2.000 13,54 8,61
  3.150 19,39 12,33
  5.000 25,35 16,12
  10.000 42,97 27,33
   +  Anexa 2i) Coeficienţii maximi de consum tehnologic ladepozitarea benzinelor auto în rezervoare verticalecu membrana plutitoare din depozitele sucursalelor de distribuţiedin cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"- S.A. Bucureşti
  Capacitatea rezervorului (mc) Coeficienţii maximi de consum (kg/zi)
  Capac susţinut de coloane Capac autosustinut
  Vara Iarna Vara Iarna
  200 3,93 2,59 3,35 2,21
  420 5,13 3,38 4,42 2,92
  625 5,67 3,76 4,93 3,27
  750 6,51 4,31 5,65 3,74
  1.000 7,77 5,13 6,76 4,47
  1.600 9,50 6,28 8,27 5,48
  2.000 10,11 6,7 8,81 5,85
  5.000 17,61 11,67 15,28 10,14
  10.000 30,96 20,80 26,83 18,07
   +  Anexa 2j) Coeficienţii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor autoîn rezervoarele orizontale din depozitele sucursalelor de distribuţiedin cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
  Capacitatea rezervorului (mc) Coeficienţii maximi de consum (kg/zi)
  Zona de câmpie*) Zona submontana**) Zona montană ***)
  Vara Iarna Vara Iarna Vara Iarna
  30 5,74 3,1 5,22 2,23 4,34 1,8
  50 7,17 3,94 6,54 2,89 5,48 2,36
  60 11,35 6,13 10,32 4,42 8,59 3,57
  90 16,07 8,71 14,62 6,3 12,19 5,11
  ----------- Notă *) Zona de câmpie - judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanta, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Timiş, Tulcea. Notă **) Zona submontana - judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Valcea, Vaslui, Vrancea. Notă ***) Zona montană - judeţele: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava.
   +  Anexa 2k) Coeficienţii maximi de consum tehnologic la depozitareabenzinei de extracţie în rezervoarele orizontale din depozitelesucursalelor de distribuţie din cadrul Societăţii Naţionalea Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
  Capacitatea rezervorului (mc) Coeficienţii maximi de consum (kg/zi)
  Zona de câmpie*) Zona submontana**) Zona montană ***)
  Vara Iarna Vara Iarna Vara Iarna
  20****) 2,3 0,9 2,1 0,6 1,8 0,5
  30 3,5 1,4 3,3 1,0 2,7 0,8
  50 4,8 2,0 4,4 1,4 3,7 1,2
  60 7,1 2,8 6,6 2,0 5,5 1,6
  90 10,4 4,1 9,7 2,9 8,0 2,4
  ----------- Notă *) Zona de câmpie - judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanta, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Timiş, Tulcea. Notă **) Zona submontana - judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Valcea, Vaslui, Vrancea. Notă ***) Zona montană - judeţele: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava. Notă ****) Pierderile prin evaporare la benzina de extracţie existenta în rezervoare verticale de 20 m 3 nu diferă semnificativ de coeficienţii pentru rezervoarele orizontale, deci pot fi incluse în acestea.
   +  Anexa 2l) Coeficienţii maximi de consum tehnologic la depozitareabenzinei auto şi de extracţie înrezervoarele îngropate din depozitele sucursalelor de distribuţiedin cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
  Capacitatea rezervorului (mc) Coeficienţii maximi de consum (kg/zi)
  Zona de câmpie*) Zona submontana**) Zona montană ***)
  Vara Iarna Vara Iarna Vara Iarna
  10 0,18 0,10 0,17 0,07 0,15 0,05
  20 0,32 0,17 0,29 0,13 0,26 0,10
  30 0,46 0,24 0,42 0,19 0,39 0,15
  40 0,57 0,32 0,55 0,24 0,49 0,19
  50 0,78 0,43 0,75 0,33 0,66 0,26
  60 0,85 0,46 0,82 0,36 0,72 0,35
  ----------- Notă *) Zona de câmpie - judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanta, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Timiş, Tulcea. Notă **) Zona submontana - judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Valcea, Vaslui, Vrancea. Notă ***) Zona montană - judeţele: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava.
   +  Anexa 2m) Coeficienţii maximi de consum tehnologic ladepozitarea petrolului, white-spirit, motorinei,pacurii, uleiurilor în rezervoarele destocare din depozitele sucursalelor de distribuţiedin cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti┌───────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Tipul rezervorului│ Produsul vehiculat │ Coeficienţii maximi de consum*) ││ │ │ (%) ││ │ ├───────────────┬─────────────────┤│ │ │ Vara │ Iarna │├───────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ │Petrol şi White Spirit │ 0,02 │ 0,02 ││Rezervoare │───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│supraterane │Motorina │ 0,01 │ 0,02 ││ ├───────────────────────┼───────────────┴─────────────────┤│ │Pacura │ Nu se acordă ││ ├───────────────────────┤ ││ │Uleiuri │ │├───────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Rezervoare │Petrol şi White-Spirit │ Nu se acordă ││subterane ├───────────────────────┤ ││ │Motorina │ │└───────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────┘----------- Notă *) Coeficienţii maximi de consum tehnologic se aplică la stocul mediu din rezervor din perioada considerată.  +  Anexa 2n) Coeficienţii maximi de consum tehnologic la manipularea uleiului şi pacuriiîn depozitele sucursalelor de distribuţiedin cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
  Produsul Tipul de echipament Coeficienţii maximi de consum tehnologic (%)
  Vara Iarna
  Ulei Butoaie şi bidoane 0,1 0,1
  Rezervoare 0,08 0,08
  Pacura Rezervoare 0,08 0,1
   +  Anexa 3a) Coeficienţii maximi de consum tehnologicpentru produse petroliere în staţiile de distribuţieale sucursalelor de distribuţie din cadrulSocietăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti┌────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │Cantitatea│ Coeficienţii maximi de consum tehnologic ││Produsul│Denumirea │ la care │ (%) ││ │operatiei │ se aplică├────────────────┬───────────────┬──────────────┤│ │ │ litri │ Zona de │ Zona │ Zona ││ │ │ │ câmpie*) │submontana**) │ montană***) ││ │ │ ├────────┬───────┼───────┬───────┼───────┬──────┤│ │ │ │ Vara │ Iarna │Vara │ Iarna │ Vara │Iarna ││ │ │ │ (% │ (% │ (% │ (% │ (% │ (% ││ │ │ │ vol.) │ vol.) │vol.) │ vol.) │ vol.) │ vol.)│├────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│Benzina │Decarcare │Cantitatea│ 0,057 │ 0,040 │ 0,055 │ 0,038 │ 0,052 │ 0,036││ │autocis- │receptio- │ │ │ │ │ │ ││ │terne │nata │ │ │ │ │ │ ││ ├──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│ │Umplere- │Cantitatea│ 0,19 │ 0,13 │ 0,18 │ 0,11 │ 0,17 │ 0,10 ││ │goli- │receptio- │ │ │ │ │ │ ││ │re****) │nata │ │ │ │ │ │ ││ │rezervoare│ │ │ │ │ │ │ ││ │subterane │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘---------- Notă *) Zona de câmpie-judeţele: Arad, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Constanta, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Timiş, Tulcea Notă **) Zona submontana-judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Prahova, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Valcea, Vaslui, Vrancea. Notă ***) Zona montană-judeţele: Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş, Sibiu, Suceava. Notă ****) Pentru rezervoarele prevăzute cu sistemul de recuperare vapori coeficientul de consum pentru operaţiunea de umplere-golire nu se acordă.  +  Anexa 3b) Coeficienţii maximi de consum tehnologic pentrucompensarea variaţiei de volum a produselor petroliereîn staţiile de distribuţie ale sucursalelor de distribuţiedin cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A.Bucureşti
  Produsul Cantitatea la care se aplică, litri Coeficienţii maximi de compensare a variaţiei de volum (%)*)
  Vara (% vol.) Iarna (% vol.)
  Benzina Cantitatea recepţionată 0,39 0,29
  Petrol, White-Spirit, Motorine Cantitatea recepţionată 0,30 0,23
  ------------ Notă *) În lunile de vara se înregistrează pierderi în gestiune, iar iarna se înregistrează plusuri în gestiune.-------