LEGE nr. 122 din 2 mai 2022pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 3 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICArticolul 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției se realizează de îndată, fără a depăși un termen de 8 ore de la momentul inițierii deplasării.2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În situația în care identitatea persoanei nu a putut fi stabilită în termenul prevăzut la alin. (4), acest termen se prelungește cu perioada necesară stabilirii identității, verificării situației de fapt și, după caz, luării măsurilor legale, fără a depăși un termen de 12 ore de la momentul inițierii deplasării.3. Alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Polițistul are obligația de a permite persoanei să părăsească de îndată sediul poliției:a) după finalizarea activităților, chiar dacă termenele prevăzute la alin. (4) și (4^1) nu au expirat;b) după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), dacă identitatea persoanei a fost stabilită;c) după expirarea termenului prevăzut la alin. (4^1), chiar dacă identitatea persoanei nu a putut fi stabilită.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 2 mai 2022.Nr. 122.----