ORDIN nr. 441 din 15 aprilie 2022pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 2 mai 2022    În baza:– prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 25-32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării de către Plenul Consiliului Concurenței se pune în aplicare Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 15 aprilie 2022.Nr. 441.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis