ORDIN nr. 421/53/2022pentru aprobarea Procedurii de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 421 din 20 aprilie 2022
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 53 din 21 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 28 aprilie 2022  În conformitate cu prevederile art. 3^1 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzută la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
   +  ANEXĂPROCEDURĂde emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din OrdonanțaGuvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecerepe rețeaua de drumuri naționale din România