HOTĂRÂRE nr. 26 din 15 martie 2022pentru aprobarea Normelor privind procedura de alegeri, prin vot la distanță, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
  • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 aprilie 2022    Având în vedere:– art. 6 alin. (3)-(7) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 alin. (9) și (10) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;– Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România;– Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 13/2022 privind stabilirea datei Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 29 aprilie 2022, prin vot la distanță;– Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 14/2022 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță, în data de 29 aprilie 2022;– Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022;– art. 7 și 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Procesul-verbal nr. 1.138 din data de 15.03.2022 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de alegeri, prin vot la distanță, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se comunică spre avizare Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).  +  Articolul 3Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
    Adrian Popescu
    București, 15 martie 2022.Nr. 26.  +  ANEXĂNORMEprivind procedura de alegeri, prin vot la distanță, a membrilor Comisiei de disciplinăa Camerei Auditorilor Financiari din România