HOTĂRÂRE nr. 490 din 6 aprilie 2022pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități "O Românie echitabilă" 2022-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 15 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă“ 2022-2027, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Finanțarea măsurilor cuprinse în Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă“ 2022-2027 din cuprinsul Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă“ 2022-2027 se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituții sau autorități publice responsabile, în limita fondurilor alocate cu această destinație.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 490.  +  ANEXĂSTRATEGIE NAȚIONALĂprivind drepturile persoanelor cu dizabilități "O Românie echitabilă" 2022-2027