DECRET nr. 503 din 16 decembrie 1970privind instituirea stemelor judeţelor şi municipiilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 16 decembrie 1970     +  Articolul 1Se instituie steme distinctive pentru judeţe, municipiul Bucureşti şi celelalte municipii, care să reprezinte simbolic elementele cele mai caracteristice ale traditiilor istorice şi relaţiilor politice, economice şi sociale din aceste unităţi administrativ-teritoriale.  +  Articolul 2Stemele vor fi elaborate de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale celorlalte municipii, fiind adoptate, sub forma de proiect, de către consiliile populare respective. După adoptare, proiectele de steme vor fi înaintate Consiliului de Stat.  +  Articolul 3Stemele judeţelor, a municipiului Bucureşti şi ale celorlalte municipii se aproba prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 4Stemele unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în cuprinsul prezentului decret vor fi reproduse pe imprimatele oficiale ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale celorlalte municipii, sub stema R.S.R. şi la dimensiuni mai mici decît aceasta. Totodată, ele vor fi reproduse pe indicatoarele care marcheaza intrarea în judeţe, municipiul Bucureşti şi în celelalte municipii şi vor fi expuse pe frontispiciile clădirilor în care îşi au sediul principal consiliile populare respective, precum şi în interiorul acestor sedii, la locurile ce se vor stabili de comitetele lor executive.Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local şi pot fi reproduse pe insigne sau diferite obiecte folosite în acţiuni protocolare ori festive, pe diferite tiparituri care se referă la judeţe, municipiul Bucureşti şi celelalte municipii, precum şi obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea specificului local.În toate cazurile în care stemele judeţelor, a municipiului Bucureşti şi celelalte municipii vor fi reproduse, expuse sau folosite împreună cu stema R.S.R., se va respecta prioritatea stemei republicii.-------------