HOTĂRÂRE nr. 484 din 6 aprilie 2022pentru modificarea și completarea anexelor nr. 4 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și a anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 14 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 4, după numărul curent 65^3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 65^4, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  65^4Vila «Fagul» cu terenul aferent din Mangalia, județul Constanța3.200HG-S nr. 956/2020
  2. La anexa nr. 4, numerele curente 74, 96, 155, 216, 329, 355, 556, 632, 755 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  74Complex agroindustrial «Apahida» din comuna Apahida, Str. Libertății nr. 63, județul Cluj, cu terenul aferent, compus din grup social, bloc cu 12 apartamente, atelier preparate din carne, atelier pentru lactate, grajd taurine nr. 3, grajd taurine nr. 4, hală creștere pui, grajd comun, grajd pentru porcine la îngrășat, grajd maternitate scroafe tineret, tabără vară pentru porcine, magazie cereale, bucătărie furaje, filtru sanitar, magazine cereale 1.000 t, centrală termică, fânar, pătule pentru porumb, siloz suprafața de 2.000 mp, depozit îngrășăminte, pătule circulare pentru porumb, remize mașini tractoare, atelier mecanic, șopron îngrășăminte chimice, platformă betonată, împrejmuire beton41.568HG nr. 445/1995
  96Imobil - parțial din str. Atena nr. 11, sectorul 1, București21,89HG nr. 567/1993
  155Apartament șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 24, P, ap. 1, sectorul 1, București52,70HG nr. 39/1996
  216Teren Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, București1.243HG nr. 567/1993
  329Teren str. Sandu Aldea Constantin nr. 56, sectorul 1, București483OUG nr. 32/2002
  355Imobil șos. București-Ploiești nr. 5, sectorul 1, București3.702OUG nr. 32/2002
  556Imobil str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București (subsol p mezanin)171,77OUG nr. 32/2002
  632Teren Aleea Privighetorilor nr. 1bis, sectorul 1, București137.487OUG nr. 32/2002
  755Imobil parțial cu terenul aferent situat în București, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1 23.989HG nr. 2.051/2004
  3. La anexa nr. 4, după numărul curent 766^8 se introduc nouăsprezece noi numere curente, numerele curente 766^9-766^27, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  766^9Teren din șos. P.D. Kiseleff nr. 20 A, sectorul 1470Contract de schimb 2.166/2010
  766^10Apartament 37 din Calea Victoriei nr. 112, et. 2, sectorul 1, București4,46HG-S nr. 956/2020
  766^11Apartament 30 din str. Biserica Enei nr. 14, sc. B, parter, sectorul 1, București4,57HG-S nr. 956/2020
  766^12Apartament 56 din bd. Ion Mihalache nr. 142, sc. C, et. 1, sectorul 1, București5,47HG-S nr. 956/2020
  766^13Apartament 31 din str. Ion Brezoianu nr. 51, sc. A, et. 7, sectorul 1, București8HG-S nr. 956/2020
  766^14Apartament 116 din str. Oborul Nou nr. 13, sc. 1, et. 4, bl. P10, sectorul 2, București4,62HG-S nr. 956/2020
  766^15Imobil str. Țepeș Vodă nr. 88, sectorul 2, București2.361,17HG-S nr. 956/2020
  766^16Teren situat în bd. Octavian Goga nr. 20, sectorul 3, București704HG-S nr. 956/2020
  766^17Apartament 133 din str. Moise Nicoară nr. 38, bl. C4, sc. 2, et. 1, sectorul 3, București3,36HG-S nr. 956/2020
  766^18Apartament 15 din bd. Regina Elisabeta nr. 23, sc. B, et. 3, sectorul 5, București2,96HG-S nr. 956/2020
  766^19Teren situat în Str. Zborului FN, Otopeni, județul Ilfov54.295HG-S nr. 956/2020
  766^20Apartament 38 din Piața Romană nr. 9, sc. E, et. 8, sectorul 1, București3,49HG-S nr. 956/2020
  766^21Apartament 1 din intrarea Procopie Dumitrescu nr. 9, parter, sectorul 2, București38,03HG-S nr. 956/2020
  766^22Apartament 11 din str. Vasile Lascăr nr. 21, et. 4, sectorul 2, București3,45HG-S nr. 956/2020
  766^23Apartament 4 din str. Sfânta Vineri nr. 5, parter, sectorul 3, București6,927HG-S nr. 956/2020
  766^24Apartament 815 din șos. Berceni nr. 8, bl. ITM, sc. A, sectorul 4, București10,51HG-S nr. 956/2020
  766^25Apartament 34 din Piața Mihail Kogălniceanu nr. 8, sc. A, et. 6, sectorul 5, București5,06HG-S nr. 956/2020
  766^26Apartament 5 din str. Mihai Eminescu nr. 124, sc. A, et. 1, sectorul 2, București55,79HG-S nr. 956/2020
  766^27Apartament 15 din str. Mihai Eminescu nr. 124, sc. A, et. 6, sectorul 2, București55,31HG-S nr. 956/2020
  4. La anexa nr. 4, numărul curent 770 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  770Sediu central din București, șos. București-Ploiești nr. 107, sectorul 1, cu terenul aferent57.814HG nr. 567/1993
  5. La anexa nr. 4, după numărul curent 770 se introduce un nou număr curent, numărul curent 770^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  770^1Bloc de locuințe din București, șos. București-Ploiești nr. 113 (fost 107), sectorul 1, cu terenul aferent861HG nr. 567/1993
  6. La anexa nr. 4, numerele curente 784, 800, 811 și 834 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  784Teren cu barăci de depozitare în aleea Alexandru nr. 42, sectorul 1, București626HG nr. 567/1993
  800Teren - anexa Vila 21, Str. Zorelelor nr. 16A, comuna Snagov, județul Ilfov1.121HG nr. 445/1995
  811Teren aferent Vilei nr. 38 și construcții anexe din str. Războieni nr. 7A, satul Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov4.661,20HG nr. 445/1995
  834Teren Palatul Primăverii din București, str. Jean Baptiste Moliere nr. 27B (fost Bd. Primăverii nr. 50), sectorul 195HG nr. 1.398/2003
  7. La anexa nr. 4, după numărul curent 849 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 850-854, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  850Teren situat în Calea Bârladului nr. 133F, municipiul Bacău, județul Bacău10.309HG-S nr. 956/2020
  851Apartament 1 din Aleea Zorilor nr. 3, sc. A, parter, municipiul Botoșani, județul Botoșani-HG-S nr. 956/2020
  852Cotă indiviză de 1/5 din imobilul-construcție (S construită la sol 94 mp) și teren (S totală 2007 mp) - situat în Str. Jandarmeriei, satul Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov401,40HG-S nr. 461/2021
  853Teren situat în Str. Jandarmeriei, satul Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov599HG-S nr. 461/2021
  854Construcții C1-C7 cu terenul aferent, Str. Jandarmeriei, satul Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov27.557HG-S nr. 461/2021
  8. La anexa nr. 5, după numărul curent 7 se introduc două noi numere curente, numerele curente 7^1 și 7^2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -
  7^1Garsoniera lot 3 din str. Atena nr. 11, sectorul 1, București65
  7^2Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, compus din corp C1 în suprafață utilă de 1.696,11 mp, cu cota indiviză din spațiile comune de 122,10 mp și teren în cotă indiviză în suprafață de 452,64 mp Corp C3 în suprafață utilă de 778,39 mp, cu cota indiviză din spațiile comune de 176,45 mp și teren în cotă indiviză în suprafață de 205,40 mp Corp D1 - C3 în suprafață utilă de 98,50 mp și teren în cotă indiviză în suprafață de 26,44 mp684,48
   +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La prima subdiviziune Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, după numărul curent 618 se introduce un nou număr curent, numărul curent 618^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Poz. HGDenumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas (mp)
  618^1355Teren curți-construcții, șos. București-Ploiești nr. 5, sectorul 1, București3.139
  2. La prima subdiviziune Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, numerele curente 636 și 637 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Poz. HGDenumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas (mp)
  636755Imobil - parțial cu terenul aferent, situate în București, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1 23.989
  63796Imobil - parțial din str. Atena nr. 11, sectorul 1, București21,89
  3. La prima subdiviziune Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, după numărul curent 637 se introduc patruzeci și unu de noi numere curente, numerele curente 637^1-637^41, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Poz. HGDenumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas (mp)
  637^1112Apartament cu terenul aferent, str. Atena nr. 7, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București48,30
  637^2155Apartament, șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 24, p., ap. 1, sectorul 1, București52,70
  637^3174Apartament nr. 8 din bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 64, bl. 41, et. 2, sectorul 1, București55,68
  637^4195Apartament nr. 1, str. Piața Amzei nr. 15, et. 1, sectorul 1, București3,63
  637^5198Apartament nr. 1, str. Sănătescu Ștefan mr. av. nr. 8, P., sectorul 1, București164,76
  637^6238Teren, str. Moliere Jean-Baptiste Poquelin nr. 3-5, p., ap. 1, sectorul 1, București448,31
  637^7239Teren, str. Moliere Jean-Baptiste Poquelin nr. 3-5, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București224,15
  637^8240Teren, str. Moliere Jean-Baptiste Poquelin nr. 3-5, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București394,84
  637^9246/ parțialApartament, bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 46, sectorul 1, București10,54
  637^10246/ parțialApartament, bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 49, sectorul 1, București10,54
  637^11246/ parțialUnitate locativă, bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, sectorul 1, București5,45
  637^12267Apartament, str. Vlaicu Aurel av. nr. 147, bl. 20, sc. 2, et. 6, ap. 72, sectorul 2, București6,28
  637^13274Apartament și garaj cu terenul aferent, aleea Alexandru nr. 44, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București287,07
  637^14329Teren, str. Sandu Aldea Constantin nr. 56, sectorul 1, București483
  637^15529Apartament nr. 16, bd. Gheorghe Magheru nr. 24, sc. B, sectorul 1, București18,88
  637^16623/ parțialImobil, Str. Polonă nr. 35, etaj 2, ap. 6, sectorul 1, București104,27
  637^17690/ parțialApartament, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 3, ap. 6, sectorul 2, București107,44
  637^18690/ parțialApartament, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București106,22
  637^19690/ parțialApartament LOT 17, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, sectorul 2, București10,33
  637^20690/ parțialApartament LOT 18, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, sectorul 2, București6,43
  637^21690/ parțialApartament LOT 19, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, sectorul 2, București11,43
  637^22690/ parțialApartament LOT 4, str. Russo Alecu nr. 13-19, parter, sectorul 2, București8,68
  637^23690/ parțialApartament LOT 3, str. Russo Alecu nr. 13-19, parter, sectorul 2, București16,98
  637^24705Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, et. 9, ap. 36, sectorul 1, București9,10
  637^25711Apartament, str. Vlaicu Aurel av. nr. 147, sc. 1, bl. 20, et. 3, ap. 13, sectorul 2, București8,23
  637^26723Apartament, str. Vlaicu Aurel av. nr. 147, sc. 2, et. 2, ap. 53, sectorul 2, București8,23
  637^27724Apartament, str. Vlaicu Aurel av. nr. 147, sc. 2, et. 2, ap. 54, sectorul 2, București6,63
  637^28766^10Apartament 37 din Calea Victoriei nr. 112, et. 2, sectorul 1, București4,46
  637^29766^12Apartament 56 din bd. Ion Mihalache nr. 142, sc. C, et. 1, sectorul 1, București5,47
  637^30766^13Apartament 31 din str. Ion Brezoianu nr. 51, sc. A, et. 7, sectorul 1, București8
  637^31766^14Apartament 116 din str. Oborul Nou nr. 13, sc. 1, et. 4, bl. P10, sectorul 2, București4,62
  637^32766^15Imobil, str. Țepeș Vodă nr. 88, sectorul 2, București2.361,17
  637^33766^16Teren situat în bd. Octavian Goga nr. 20, sectorul 3, București704
  637^34766^17Apartament 133 din str. Moise Nicoară nr. 38, bl. C4, sc. 2, et. 1, sectorul 3, București3,36
  637^35766^18Apartament 15 din bd. Regina Elisabeta nr. 23, sc. B, et. 3, sectorul 5, București2,96
  637^36766^19Teren situat în Str. Zborului FN, Otopeni, județul Ilfov54.295
  637^37766^20Apartament 38 din Piața Romană nr. 9, sc. E, et. 8, sectorul 1, București3,49
  637^38766^22Apartament 11 din str. Vasile Lascăr nr. 21, et. 4, sectorul 2, București3,45
  637^39766^23Apartament 4 din str. Sfânta Vineri nr. 5, parter, sectorul 3, București6,927
  637^40766^24Apartament 815 din șos. Berceni nr. 8, bl. ITM, sc. A, sectorul 4, București10,51
  637^41766^25Apartament 34 din piața Mihail Kogălniceanu nr. 8, sc. A, et. 6, sectorul 5, București5,06
  4. La prima subdiviziune Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Triumf, după numărul curent 695 se introduc șaisprezece noi numere curente, numerele curente 696-711, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Poz. HGDenumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas (mp)
  696770^1Bloc de locuințe din București, șos. București-Ploiești nr. 113 (fost 107), sectorul 1, cu terenul aferent861
  697771/ parțialTeren agricol aferent Complex agrozootehnic Vlăsia din comuna Snagov, județul Ilfov754
  698771/ parțialTeren arabil aferent Complex agrozootehnic Vlăsia din comuna Snagov, județul Ilfov1.496
  699771/ parțialTeren aferent Complex agrozootehnic Vlăsia din comuna Snagov, județul Ilfov, curți-construcții - clădiri administrative, case16.110
  700771/ parțialTeren arabil aferent Complex agrozootehnic Vlăsia din comuna Snagov, județul Ilfov958
  701771/ parțialTeren aferent Complex agrozootehnic Vlăsia din comuna Snagov, județul Ilfov, drum acces case1.136
  702771/ parțialTeren aferent Complex agrozootehnic Vlăsia din comuna Snagov, județul Ilfov, curți-construcții - clădiri administrative, case2.206
  703771/ parțialTeren aferent Complex agrozootehnic Vlăsia din comuna Snagov, județul Ilfov, curți-construcții, fermă de curci, din care: 805 mp teren arabil și 14.939 mp curți-construcții15.744
  704789Teren din Str. Țărmului nr. 5, sectorul 1, București5.870
  705799Teren vila 19, Aleea Nufărului nr. 1A, comuna Snagov, județul Ilfov1.921
  706800Teren - anexă vila 21, Str. Zorelelor nr. 16A, comuna Snagov, județul Ilfov1.121
  707802/2Teren aferent fostelor sere din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov4.263
  708802/2Anexă vila nr. 16 și anexă vila nr. 17, cu terenul aferent, Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov621
  709802/2Centrală termică și construcții-anexe din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov1.654
  710811Teren aferent vila nr. 38 și construcții-anexe din str. Războieni nr. 7A, satul Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov4.661,20
  711834Teren Palat Primăverii din București, str. Jean Baptiste Moliere nr. 27B (fost Bd. Primăverii nr. 50), sectorul 195
  5. După prima subdiviziune Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Triumf se introduce o nouă subdiviziune, subdiviziunea Activitatea proprie a regiei, cuprinzând numerele curente 712-715, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Poz. HGDenumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas (mp)
  ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
  712850Teren situat în Calea Bârladului nr. 133F, municipiul Bacău, județul Bacău10.309
  713851Apartament 1 din Aleea Zorilor nr. 3, sc. A, parter, municipiul Botoșani, județul Botoșani-
  714852Cotă indiviză de 1/5 din imobilul - construcție (S construită la sol 94 mp) și teren (S totală 2.007 mp) - situat în Str. Jandarmeriei, satul Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov401,40
  715853Teren situat în Str. Jandarmeriei, satul Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov599
  6. La a doua subdiviziune Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, după numărul curent 19 se introduce un nou număr curent, numărul curent 19^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Poz. HGDenumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas (mp)
  19^17^1Garsonieră Lot 3, str. Atena nr. 11, sectorul 1, București65

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 484.-----