LEGE nr. 88 din 13 aprilie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 14 aprilie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8 din 16 februarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 17 februarie 2022, cu următoarea completare:– La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) În situația în care termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) și art. 16 alin. (1) lit. h) din prezenta ordonanță de urgență nu au fost respectate sau rapoartele au fost depuse cu informații lipsă ori nu au fost completate cu informațiile/documentele solicitate și sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, beneficiarii finali ai ajutoarelor de stat pot să depună raportul complet și corect, până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2022, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.(2) Procedurile de recuperare inițiate de către AMPOC/MAT/AIMMAIPE se suspendă până la 30 aprilie 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  VIRGIL GURAN
  București, 13 aprilie 2022.Nr. 88.-----