HOTĂRÂRE nr. 440 din 30 martie 2022pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 12 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivelor și a măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru perioada 2022-2027, din cuprinsul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, denumit în continuare Plan, care intră în responsabilitatea instituțiilor sau autorităților publice, se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituții sau autorități publice responsabile sau implicate, în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 3(1) Monitorizarea strategiei și a implementării măsurilor prevăzute în Plan se realizează prin mecanismul național pentru promovarea incluziunii sociale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările și completările ulterioare.(2) Instituțiile responsabile de implementarea măsurilor prevăzute în Plan raportează anual Ministerului Muncii și Solidarității Sociale stadiul implementării acestora, pe baza indicatorilor prevăzuți în Plan, precum și pe baza indicatorilor de incluziune socială, prevăzuți în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 731/2021 pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială.(3) Planul poate fi revizuit în funcție de rezultatele monitorizării și de prioritățile naționale din domeniul incluziunii sociale identificate de Comisia națională de incluziune socială din cadrul mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Carmen Moraru,
  subsecretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 30 martie 2022.Nr. 440.  +  ANEXĂSTRATEGIE NAȚIONALĂprivind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027