HOTĂRÂRE nr. 496 din 11 aprilie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 11 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) implementează reformele și investițiile și monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă cuprins(ă) în Planul național de redresare și reziliență al României, în calitate de coordonator de reformă și investiții, din domeniul sănătății, cu respectarea anexei la Decizia Consiliului Uniunii Europene 2021/0309 (NLE) din 28 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului național de redresare și reziliență al României.2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Secretarii de stat îndeplinesc în principal următoarele atribuții:a) coordonează activitatea structurilor din cadrul ministerului, stabilite prin ordin al ministrului sănătății;b) avizează documentele elaborate sau avizate de structurile din cadrul ministerului, pe care le coordonează;c) coordonează activitatea instituțiilor aflate în subordinea ministerului, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(2) Secretarii de stat se subordonează ministrului sănătății și îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului sănătății.3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi este de 449, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.4. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului ministerului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici în cazul reorganizării instituției publice.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai-Călin Precup,
  secretar de stat
  București, 11 aprilie 2022.Nr. 496.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătății
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  LISTA
  cuprinzând unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea,
  sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății
  A. Unități aflate în subordinea Ministerului SănătățiiI. Unități finanțate integral de la bugetul de stat1. direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate*);*) În subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București funcționează centrele județene de întreținere și reparare a aparaturii medicale și policlinicile cu plată, finanțate integral din venituri proprii.2. Institutul Național de Sănătate Publică;3. Institutul Național de Medicină Sportivă;4. Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau“;5. Agenția Națională de Transplant;6. Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale;7. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;8. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;9. Spitalul Tichilești (leprozerie);10. serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.Numărul maxim de posturi la unitățile finanțate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 19.679, din care:– Spitalul Tichilești (leprozerie) - 28.II. Unități finanțate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătateArad:1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan“ Dezna.Bihor:2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;3. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei.Brașov:4. Sanatoriul de Nevroze PredealBucurești:5. Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă“;6. Institutul Național de Endocrinologie „C. I. Parhon“;7. Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare;8. Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă „Prof. Dr. Florin Brătilă“;9. Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan“;10. Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș“;11. Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie;12. Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu“;13. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“;14. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“;15. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“;16. Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N. C. Paulescu“;17. Institutul Clinic Fundeni;18. Spitalul Clinic de Urgență;19. Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon“;20. Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni“;21. Spitalul Universitar de Urgență;22. Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri;23. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“;24. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie“;25. Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan“;26. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice;27. Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. N. Robănescu“.Buzău:28. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță SăpocaCluj:29. Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu“;30. Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță“;31. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal;32. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;33. Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor“ Cluj-Napoca.Constanța:34. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia;35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;36. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol.Covasna:37. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza“ CovasnaDolj:38. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;39. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare.Hunedoara:40. Spitalul de Psihiatrie ZamIași:41. Institutul Regional de Oncologie Iași;42. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G. I. M. Georgescu“;43. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“;44. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri;45. Institutul de Psihiatrie „Socola“ Iași.Maramureș:46. Spitalul de Recuperare BorșaMureș:47. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;48. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.Prahova:49. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii BușteniTimiș:50. Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;51. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ Timișoara;52. Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educație Medicală Specifică și Recuperare pentru Copii și Tineri „Cristian Șerban“ Buziaș;53. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;54. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel;55. Institutul Regional de Oncologie Timișoara.Vrancea:56. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon“ Focșani;57. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;58. Spitalul „N.N. Săveanu“ Vidra.Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-58 este de 68.131.Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.III. Unități finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:1. Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici“ București;2. Institutul de Medicină Legală Iași;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timișoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș;7. Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București;8. Academia de Științe Medicale.Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-8 este de 390.B. Unități aflate sub autoritatea Ministerului Sănătății1. Compania Națională „Unifarm“ - S.A. București;2. Societatea Comercială „Antibiotice“ - S.A. Iași.C. Unități aflate în coordonarea Ministerului Sănătății1. Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar BucureștiNumărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 1 este de 75.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  PARCUL DE AUTOTURISME
  al Ministerului Sănătății pentru activitățile specifice
  Nr. crt.Activitatea specificăNumăr de autoturisme
  1.Programul național de sănătate1
  2.Inspecția sanitară de stat1
  3.Activitatea de coordonare a politicilor și strategiilor din domeniul sănătății populației la nivel național1
  4.Activitatea în relațiile cu Ministerul Finanțelor, trezorerie și bănci1
  ----