HOTĂRÂRE nr. 475 din 6 aprilie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Unifarm“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 17 decembrie 1998, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Obiectul de activitate al Companiei Naționale «Unifarm» - S.A. îl constituie, în principal, desfășurarea, în domeniul sanitar, pe piața concurențială, de activități comerciale cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și cu alte produse din producția internă și din import.(2) Compania Națională «Unifarm» - S.A. desfășoară și alte activități prevăzute în statutul său.2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului sănătății.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 475.-----