ORDIN nr. 1.002/183/2022pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.002 din 4 aprilie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 183 din 31 martie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 8 aprilie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.710/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 993 din 31.03.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 550 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 543-545 și 551 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  543W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.591,5000002.862,8900000,000000
  544W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET PT. PERFUZAREPR1289,760000353,7400000,000000
  545W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1670,370000768,8500000,000000
  ..................................................
  551W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.310,7500001.466,8700000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 569 se introduc două noi poziții, pozițiile 570 și 571, cu următorul cuprins:
  „570W68343001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1902,6200001.022,0100000,000000
  571W68342001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.168,9100001.312,2600000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 284, 350, 352, 369, 372, 437 și 438 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 49, 149, 226-229, 319, 320, 327-332, 335, 342, 343, 347, 351, 353-356, 377, 378, 385-392, 403-410, 435, 436, 439-441, 443, 445-447, 449, 450 și 544 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  49W58868001L01BB02MERCAPTOPURINUMPURI-NETHOL 50 mgCOMPR.50 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 25 COMPR.P-RF252,4060003,0424000,000000
  ...........................................
  149W59593001L01CD04CABAZITAXELUM**1JEVTANACONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgSANOFI-AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 1,5 ML CONCENTRAT + 1 FL. DIN STICLĂ X 4,5 ML SOLVENTPR112.111,10800013.246,9080003.203,152000
  ..............................................
  226W64813002L01EK01AXITINIBUM**1 ΩINLYTACOMPR. FILM.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR5650,84982156,1076780,000000
  227W59304002L01EK01AXITINIBUM**1 ΩINLYTA 1 mgCOMPR. FILM.1 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR5650,84982156,1076780,000000
  228W64814002L01EK01AXITINIBUM**1 ΩINLYTACOMPR. FILM.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR56252,107678275,4789280,000000
  229W59305002L01EK01AXITINIBUM**1 ΩINLYTA 5 mgCOMPR. FILM.5 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR56252,107678275,4789280,000000
  ......................................................................
  319W65565001L01FX04IPILIMUMABUM**1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB)PR113.619,62000014.883,5500000,000000
  320W65565002L01FX04IPILIMUMABUM**1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB)PR153.132,77000057.952,9500000,000000
  .................................................................
  327W65560002L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR14.969,5100005.454,9200000,000000
  328W65560002L01FF01NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR14.969,5100005.454,9200000,000000
  329W65560001L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.784,9300001.983,7300000,000000
  330W65560001L01FF01NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.784,9300001.983,7300000,000000
  331W61901002L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR14.969,5100005.454,9200000,000000
  332W61901001L01FF01NIVOLUMABUM**1OPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR11.784,9300001.983,7300000,000000
  ....................................................................
  335W61463001L01XC21RAMUCIRUMABUM**1CYRAMZACONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ CU 2 FLACOANE A 10 MLPR21.673,5900001.843,2900000,000000
  .....................................................................
  342W64125001L01XC31AVELUMABUM**1BAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK SERONO EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIE1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR14.033,0400004.434,1700000,000000
  343W65131001L01XC31AVELUMABUM**1BAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK EUROPE B.V.OLANDA1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR14.033,0400004.434,1700000,000000
  .....................................................................
  347W66237001L01FF06CEMIPLIMABUM**1 ΩLIBTAYO 350 mgCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlREGENERON IRELAND DACIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CU STRAT FLUROTEC ȘI UN CAPAC ETANȘ CU CAPSA DETAȘABILĂ X 7 ML CONC. PT. SOL. PERF. (350 MG CEMIPLIMAB)PR126.797,49000029.247,4500000,000000
  ..................................................................
  351W59486006L01XE01IMATINIBUM**1IMAKREBIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1207,4550008,4439160,000000
  .....................................................................
  353W61913006L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB TERAPIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PE-DESICANT-PEID/AL X 60 COMPR. FILM.PR608,94600010,1326995,544301
  354W 61913002L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB TERAPIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PR608,94600010,1326995,544301
  355W67617006L01XE01IMATINIBUM**1IMAKREBIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1207,4550008,4439160,000000
  356W65673001L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. PVC/PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR607,6838339,0111660,000000
  ..............................................................
  377W64592005L01XE07LAPATINIBUM**1 ΩTYVERBCOMPR. FILM.250 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM.PR14046,07435750,4936420,000000
  378W61702006L01XE07LAPATINIBUM**1 ΩTYVERBCOMPR. FILM.250 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM.PR14046,07435750,4936420,000000
  ...........................................................
  385W64502002L01XE11PAZOPANIB**1 ΩVOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9074,42544481,5477770,000000
  386W64502002L01XE11PAZOPANIB**1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9074,42544481,5477770,000000
  387W61703002L01XE11PAZOPANIB**1 ΩVOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.S9074,42544481,5477770,000000
  388W61703002L01XE11PAZOPANIB**1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.S9074,42544481,5477770,000000
  389W64503002L01XE11PAZOPANIB**1 ΩVOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60148,684166162,7018330,000000
  390W64503002L01XE11PAZOPANIB**1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60148,684166162,7018330,000000
  391W61704002L01XE11PAZOPANIB**1 ΩVOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.S60148,684166162,7018330,000000
  392W61704002L01XE11PAZOPANIB**1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.S60148,684166162,7018330,000000
  ...........................................
  403W61700002L01XE23DABRAFENIBUM**1TAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120127,924500139,7558330,000000
  404W61700002L01XE23DABRAFENIBUM**1 ΩTAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120127,924500139,7558330,000000
  405W64724002L01XE23DABRAFENIBUM**1TAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120127,924500139,7558330,000000
  406W64724002L01XE23DABRAFENIBUM**1 ΩTAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120127,924500139,7558330,000000
  407W64725002L01XE23DABRAFENIBUM**1TAFINLAR75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120191,761750209,3385000,000000
  408W64725002L01XE23DABRAFENIBUM**1 ΩTAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120191,761750209,3385000,000000
  409W61701002L01XE23DABRAFENIBUM**1TAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120191,761750209,3385000,000000
  410W61701002L01XE23DABRAFENIBUM**1 ΩTAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120191,761750209,3385000,000000
  .....................................................
  435W68199001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1782,988000899,2320001.421,838000
  436W61990001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1782,988000899,2320001.023,238000
  ..................................................
  439W61926001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIEFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1782,988000899,232000611,068000
  440W61918001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA INCOLORA DE TIP I CU CAPACITATE DE 10 MLPR1782,988000899,232000477,938000
  441W61907001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgALVOGEN IPCO S.A.R.L.LUXEMBURGCUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1782,988000899,2320001.421,838000
  .............................................
  443W62997001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB DR. REDDY'S 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1782,988000899,2320002.735,238000
  ..........................................
  445W65669001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR1782,988000899,232000611,068000
  446W64673001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB SUN 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE CAPACITATE 10 ML CE CONȚINE 3,5 BORTEZOMIBPR1782,988000899,23200029,678000
  447W66591001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1764,000000870,9100000,000000
  ...............................................
  449W67920003L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mlSOL INJ.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC ROȘU, CE CONȚINE 1,4 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂPR1782,988000899,2320001.193,708000
  450W65545001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF, CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML SOL. INJ.PR1782,988000899,232000968,638000
  ..................................................
  544W58139001L02BX03ABIRATERONUM**1 ΩZYTIGA 250 mgCOMPR.250 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU FLACON DIN PEÎD X 120 DE COMPRIMATEPRF120103,560833113,1993330,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 599 se introduc douăzeci și patru noi poziții, pozițiile 600-623, cu următorul cuprins:
  600W61698002B02BX05ELTROMBOPAG**1 ΩREVOLADE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.P-RF/R28129,108214142,0907140,000000
  601W64445002B02BX05ELTROMBOPAG **1 ΩREVOLADE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28129,108214142,0907140,000000
  602W61699002B02BX05ELTROMBOPAG **1 ΩREVOLADE 50 mgCOMPR. FILM.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.P-RF/R28257,206428281,7178570,000000
  603W64446002B02BX05ELTROMBOPAG **1 ΩREVOLADE 50 mgCOMPR. FILM.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28257,206428281,7178570,000000
  604W66801001B03XA06LUSPATERCEPT **1REBLOZYL 75 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlCELGENE EUROPE B.V.OLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL PORTOCALIU DIN PP X 1,5 ML DE LUSPATERCEPTPR121.655,04000023.642,1700000,000000
  605W66800001B03XA06LUSPATERCEPT **1REBLOZYL 25 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlCELGENE EUROPE B.V.OLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL GALBEN DIN PP X 0,5 ML DE LUSPATERCEPTPR17.239,9700007.929,7300000,000000
  606W68112002L04AX03METHOTREXATUMMETHOTRE-XAT PCH 2,5 mgCOMPR.2,5 mgTEVA PHARMACEUTI-CALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. X 10 COMPR.PR300,8393331,0980000,000000
  607W68338004L04AX03METHOTREXATUMMETOTRE-XAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)COMPR.2,5 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PP X 50 COMPR.PR500,6600000,8634000,000000
  608W67781001L01CD04CABAZITAXELUM **1ELEBER 60 mgCONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 15 ML, CU 1,5 ML CONC. ȘI 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 15 ML, CU 4,5 ML SOLVENTPR110.092,59000011.039,0900000,000000
  609W66108002L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB SANDOZ 12,5 mgCAPS.12,5 mgS.C. SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3077,50633385,7536660,000000
  610W66109002L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgS.C. SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR30154,013000169,1460000,000000
  611W65968001L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB STADA 25 mgCAPS.25 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 CAPS.PR28172,797142189,7117850,000000
  612W66111002L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB SANDOZ 50 mgCAPS.50 mgS.C. SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR30307,025333335,9296660,000000
  613W65969001L01EX01SUNITINIBUM **1SUNITINIB STADA 50 mgCAPS.50 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 CAPS.PR28342,176785374,3357140,000000
  614W65131001L01XC31AVELUMABUM **1 ΩBAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK EUROPE B.V.OLANDA1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR14.033,0400004.434,1700000,000000
  615W66360001L01XE44LORLATINIBUM **1 ΩLORVIQUA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 3 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM.PR30703,967333768,5970000,000000
  616W66359002L01XE44LORLATINIBUM **1 ΩLORVIQUA 25 mgCOMPR. FILM.25 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 9 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM.PR90176,075333192,3462220,000000
  617W67085002L01XX63GLASDEGIB **1DAURISMO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 30 COMPRIMATE FILMATEPR301.821,0540001.986,2230000,000000
  618W67083002L01XX63GLASDEGIB **1DAURISMO 25 mgCOMPR. FILM.25 mgPFIZER EUROPE MA EEGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPR60910,527000993,1115000,000000
  619W67286001L01XY02COMBINAȚII (PERTUZUMABUM + TRASTUZUMABUM) **1PHESGO 1.200 mg/600 mgSOL. INJ.1.200 mg/600 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU UN FLACON DIN STICLĂ CU 15 ML SOLUȚIE CARE CONȚINE PERTUZUMAB 1.200 MG ȘI TRASTUZUMAB 600 MGPR128.327,96000030.915,6700000,000000
  620W67296001L01XY02COMBINAȚII (PERTUZUMABUM+ TRASTUZUMABUM) **1PHESGO 600 mg/ 600 mgSOL. INJ.600 mg/ 600 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU UN FLACON DIN STICLĂ CU 10 ML SOLUȚIE CARE CONȚINE PERTUZUMAB 600 MG ȘI TRASTUZUMAB 600 MGPR117.093,98000018.670,6100000,000000
  621W65757001L03AB15ROPEGINTERFERON ALFA-2B **1BESREMI 250 mcg/0,5 mlSOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT250 mcg/0,5 mlAOP ORPHAN PHARMACEUTI-CALS AGAUSTRIACUTIE X 1 PEN PREUMPLUT ȘI 2 ACE X 0,5 ML SOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUTPR16.768,0000007.415,2800000,000000
  622W68325004M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM **ACID ZOLEDRONIC TEVA 4 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.4 mg/5 mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ CU 5ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR193,864000118,680000209,170000
  623W57534001M05BX04DENOSUMAB ** ΩXGEVA 120 mgSOL. INJ.70 mg/mlAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ CE CONȚINE 120 MG DENOSUMAB ÎN 1,7 ML SOL. INJ.PRF11.153,3400001.295,2900000,000000
  7. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 26 se introduc trei noi poziții, pozițiile 27-29, cu următorul cuprins:
  „27W66696001L04AA42SIPONIMOD **1MAYZENT 0,25 mgCOMPR. FILM.0,25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAPACHETE/KITURI DE TITRARE A CÂTE 12 COMPRIMATE FILMATE ÎN BLIST. PA/AL/PVC/AI ÎN PORTOFELPR1248,41359953,1523999,707601
  28W66696002L04AA42SIPONIMOD **1MAYZENT 0,25 mgCOMPR. FILM.0,25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/A X 120 COMPRIMATE FILMATEPR12040,34466644,2936660,000000
  29W66697001L04AA42SIPONIMOD **1MAYZENT 2 mgCOMPR. FILM.2 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/A X 28 COMPRIMATE FILMATEPR28161,451071177,3442850,000000“
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 6, 7, 10, 18, 21, 28, 29, 93 și 118 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  6W66676001A10AB04INSULINUM LISPRO **LYUMJEV 100 U/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 U/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE (KWIKPEN) X 3 ML SOL. INJ. (3,5 MG/ML)PRF528,95000035,3420000,000000
  7W64009002A10AB04INSULINUM LISPRO **HUMALOG 100 unități/ml JUNIOR KWIKPENSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE A CÂTE 3 ML SOL. INJ.PRF528,95000035,3420000,000000
  .....................................................
  10W53873001A10AB04INSULINUM LISPRO **HUMALOG KWIKPEN 100 U/mlSOL. INJ.100 U/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE X 3 ML SOL. INJ.P-RF528,95000035,3420000,000000
  ..................................................
  18W64795002A10AC01INSULINE UMANEHUMULIN N KWIKPEN 100 UI/mlSUSP. INJ.100 UI/mlLILLY FRANCE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SUSP. INJ.PRF620,31120025,6783330,000000
  ................................................
  21W64796002A10AD01INSULINE UMANEHUMULIN M3 KwikPen 100 UI/mlSUSP. INJ.100 UI/mlLILLY FRANCE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 6 STILOURI INJECTOARE A CÂTE 3 ML SUSP. INJ.PRF620,76480026,2550000,000000
  ...............................................
  28W53875001A10AD04INSULINUM LISPRO **HUMALOG MIX 50 KWIKPEN 100 U/mlSUSP. INJ.100 U/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI), PREUMPLUTE X 3 ML, SUSP. INJ.P-RF530,49800037,2320000,000000
  29W53874001A10AD04INSULINUM LISPRO **HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 100 U/mlSUSP. INJ.100 U/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI), PREUMPLUTE X 3 ML, SUSP. INJ.P-RF530,49800037,2320000,000000
  ............................................
  93W64669003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) **JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,9850002,4233920,000000
  ...............................................
  118W64831002A10BH01SITAGLIPTINUM **JANUVIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF283,9700004,8467850,000000
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 89-92, 116 și 117 se abrogă.10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 165 se introduc zece noi poziții, pozițiile 166-175, cu următorul cuprins:
  166W67111004A10AD06COMBINAȚII (INSULINUM DEGLUDEC + INSULINUM ASPART)**RYZODEG 100 unități/mlSOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT100 unități/ml (2,56 mg + 1,05 mgNOVO NORDISK A/SDANEMAR-CACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (FLEXTOUCH) PREUMPLUTE A 3 MLPRF551,20800062,5140000,000000
  167W66240003A10AE56COMBINAȚII (INSULINUM DEGLUDEC + LIRAGLUTIDUM) **XULTOPHY 100 unități/ml + 3,6 mg/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 U/ml + 3,6 mg/mlNOVO NORDISK A/SDANEMAR-CACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE X 3 ML SOL. INJ. ÎN CARTUȘPRF5148,150000169,1140000,000000
  168W64837005A10BD20COMBINAȚII (EMPAGLIFLOZINUM + METFORMINUM)**SYNJARDY 12,5 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.12,5 mg/1.000 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PERFORATE DIN PVC/PVDC/AL PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 60X1 COMPR. FILM.PRF603,0136663,6790000,000000
  169W64835005A10BD20COMBINAȚII (EMPAGLIFLOZINUM + METFORMINUM)**SYNJARDY 5 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.5 mg/1.000 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PERFORATE DIN PVC/PVDC/AL PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 60 X 1 COMPR. FILM.PRF603,0136663,6790000,000000
  170W66528001A10BD24ERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUM**STEGLUJAN 15 mg/100 mgCOMPR. FILM.15 mg + 100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPRIMATE FILMATEPRF2812,09607114,5471420,000000
  171W66528002A10BD24ERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUM**STEGLUJAN 15 mg/100 mgCOMPR. FILM.15 mg + 100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. X 30 COMPRIMATE FILMATEPRF3012,02466614,3786660,000000
  172W66528004A10BD24ERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUM**STEGLUJAN 15 mg/100 mgCOMPR. FILM.15 mg + 100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. X 90 COMPRIMATE FILMATEPRF9011,35811112,8042220,000000
  173W66527002A10BD24ERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUM**STEGLUJAN 5 mg/100 mgCOMPR. FILM.5 mg + 100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. X 30 COMPRIMATE FILMATEPRF309,37533311,4453330,000000
  174W66527003A10BD24ERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUM**STEGLUJAN 5 mg/100 mgCOMPR. FILM.5 mg + 100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. X 90 COMPRIMATE FILMATEPRF9011,25040012,8042220,000000
  175W66527001A10BD24ERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUM**STEGLUJAN 5 mg/100 mgCOMPR. FILM.5 mg + 100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPRIMATE FILMATEPRF289,37571411,4457140,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie și Talasemie“ după poziția 99 se introduc trei noi poziții, pozițiile 100-102, cu următorul cuprins:
  „100W66930001B02BD14SUSOCTOCOG ALFA**OBIZUR 500 UPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.500 U/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. PERF.PR14.981,8600005.468,3800000,000000
  101W66801001B03XA06LUSPATERCEPT**REBLOZYL 75 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlCELGENE EUROPE B.V.OLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL PORTOCALIU DIN PP X 1,5 ML DE LUSPATERCEPTPR121.655,04000023.642,1700000,000000
  102W66800001B03XA06LUSPATERCEPT**REBLOZYL 25 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mg/mlCELGENE EUROPE B.V.OLANDA1 FLAC. DE 3 ML DIN STICLĂ DE TIP I, CU CAPAC DETAȘABIL GALBEN DIN PP X 0,5 ML DE LUSPATERCEPTPR17.239,9700007.929,7300000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.2 „Epidermoliza Buloasă“ după poziția 13 se introduc două noi poziții, pozițiile 14 și 15 cu următorul cuprins:
  „14W68122001D07CC01COMBINAȚIITRIDERM 0,5 mg + 10 mg + 1 mg/gramCREMĂ0,5 mg + 10 mg + 1 mg/gramORGANON BIOSCIENCES -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 TUB DE AL CU 15 G CREMĂPRF18,39000011,3400000,000000
  15W68123001D07CC01COMBINAȚIITRIDERM 0,5 mg + 10 mg + 1 mg/gramUNGUENT0,5 mg + 10 mg + 1 mg/gramORGANON BIOSCIENCES - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 TUB DE AL CU 15 G UNGUENTPRF110,06800013,6080005,272000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, după poziția 18 se introduc zece noi poziții, pozițiile 19-28, cu următorul cuprins:
  19W67362001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 1.000 micro-grameCOMPR. FILM.1.000 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  20W67363001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 1.200 micro-grameCOMPR. FILM.1.200 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  21W67364001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 1.400 micro-grameCOMPR. FILM.1.400 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  22W67365001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 1.600 micro-grameCOMPR. FILM.1.600 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  23W67358001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 200 micro-grameCOMPR. FILM.200 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 10 COMPR. FILM.PR10210,158000230,9235421,963458
  24W67358003B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 200 micro-grameCOMPR. FILM.200 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 140 COMPR. FILM.PR140176,296857192,4362850,000000
  25W67358002B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 200 micro-grameCOMPR. FILM.200 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  26W67359001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI400 micro-grameCOMPR. FILM.400 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  27W67360001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI600 micro-grameCOMPR. FILM.600 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  28W67361001B01AC27SELEXIPAGUM**UPTRAVI 800 micro-grameCOMPR. FILM.800 micro-grameJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) X 60 COMPR. FILM.PR60207,656666226,9818330,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 36 se introduce o nouă poziție, poziția 37 cu următorul cuprins:
  „37W67255001R07AX32IVACAFTORUM + TEZACAFTORUM + ELEXACAFTORUM**1KAFTRIO 75 mg/50 mg/100 mgCOMPR. FILM.75 mg/50 mg/100 mgVERTEX PHARMACEUTI-CALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC/HÂRTIE/AL X 56 (4X14) COMPRIMATE FILMATEPR56855,890178933,6026780,000000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 11-13 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  11W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.591,5000002.862,8900000,000000
  12W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET PT. PERFUZAREPR1289,760000353,7400000,000000
  13W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. +1 SET ADMINISTRAREPR1670,370000768,8500000,000000
  ...................................................
  19W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.310,7500001.466,8700000,000000
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 18 se abrogă.17. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, subpunctul P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină“, după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:
  „5W64892001N07XX12PATISIRANUM**ONPATTRO 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlALNYLAM NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 5 ML CONC.PR135.193,63000038.399,2600000,000000“
  18. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 14-16 și 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  14W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.591,5000002.862,8900000,000000
  15W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET PT. PERFUZAREPR1289,760000353,7400000,000000
  16W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1670,370000768,8500000,000000
  .......................................................
  22W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.310,7500001.466,8700000,000000
  19. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, poziția 21 se abrogă.20. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“ după poziția 6 se introduc două noi poziții, pozițiile 7 și 8, cu următorul cuprins:
  „7W68151001B06AC05LANADELUMABUM**1TAKHZYRO 300 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ300 mgTAKEDA PHARMACEUTI-CALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRIRLANDA2 SERINGI PREUMPLUTE X 2 ML SOL.PR256.017,03000061.077,7150000,000000
  8W66795001B06AC05LANADELUMABUM**1TAKHZYRO 300 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ300 mgSHIRE PHARMACEUTI-CALS IRELAND LIMITEDIRLANDA2 SERINGI PREUMPLUTE X 2 ML SOL.PR256.017,03000061.077,7150000,000000“
  21. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W67547001M09AX10RISDIPLAMUM**1EVRYSDI 0,75 mg/mlPULB. PT. SOL. ORALĂ0,75 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU UN FLACON DIN STICLĂ + ADAPTOR + SERINGI REUTILIZABILE PENTRU ADMINISTRARE ORALĂ (2 DE 6 ML + 2 DE 12 ML)PR140.445,84000044.124,1700000,000000“
  22. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare-medicamente incluse condiționat“, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „5W65588001B01AX07CAPLACIZUMABUM**ΩCABLIVI 10 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ10 mgABLYNX NVBELGIA1 FLAC. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLV. + 1 ADAPTOR + 2 TAMPOANEPR116.756,35000018.302,5900000,000000“
  23. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.27 „Boli rare-medicamente incluse condiționat“, poziția 15 se abrogă.24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 180 se abrogă.25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 173-175 și 181 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  173W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.591,5000002.862,8900000,000000
  174W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET PT. PERFUZAREPR1289,760000353,7400000,000000
  175W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1670,370000768,8500000,000000
  ..............................................
  181W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.310,7500001.466,8700000,000000
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 313 se introduc două noi poziții, pozițiile 314 și 315, cu următorul cuprins:
  „314W68343001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSTADA M D -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1902,6200001.022,0100000,000000
  315W68342001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSTADA M D -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.168,9100001.312,2600000,000000“
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 115 se introduc două noi poziții, pozițiile 116 și 117, cu următorul cuprins:
  „116W68343001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSTADA M D -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1902,6200001.022,0100000,000000
  117W68342001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSTADA M D -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.168,9100001.312,2600000,000000“
  28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 160-162 și 168 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  160W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.591,5000002.862,8900000,000000
  161W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET PT. PERFUZAREPR1289,760000353,7400000,000000
  162W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1670,370000768,8500000,000000
  ...............................................
  168W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.310,7500001.466,8700000,000000“
  29. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, poziția 167 se abrogă.30. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, după poziția 212 se introduc două noi poziții, pozițiile 213 și 214, cu următorul cuprins:
  „213W68343001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgSTADA M D -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1902,6200001.022,0100000,000000
  214W68342001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUN-GINA STADA M D 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgSTADA M D -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.168,9100001.312,2600000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și se aplică începând cu luna aprilie 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----