HOTĂRÂRE nr. 436 din 30 martie 2022privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 și a planului de acțiune aferent acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 1 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 și planul de acțiune aferent acesteia, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  București, 30 martie 2022.Nr. 436.  +  ANEXĂSTRATEGIA DE DEZVOLTAREa sistemului judiciar 2022 - 2025 și a planului de acțiune aferent acesteia