ORDIN nr. 39 din 29 martie 2022pentru aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele procedurale prevăzute la art. 1 se aplică posturilor vacante din statele de organizare ale unităților Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute a fi încadrate cu polițiști, personal militar, funcționari publici și personal contractual.  +  Articolul 3Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 29 martie 2022.Nr. 39.  +  ANEXĂNORME PROCEDURALEprivind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante dinunitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilormigrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică