HOTĂRÂRE nr. 26 din 29 martie 2022privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 30 martie 2022    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 131 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 131^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 131^1Procedura prevăzută la art. 131 alin. (1) se poate aplica și în alte situații, pentru o perioadă limitată aprobată de Biroul permanent la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
    București, 29 martie 2022.Nr. 26.----