HOTĂRÂRE nr. 1.187 din 28 noiembrie 2000pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 4 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(1) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor şi studenţilor, potrivit legii, pentru transportul pe calea ferată, precum şi pentru reducerile de tarif şi gratuitatile acordate pentru transportul subteran cu metroul Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători - «C.F.R. Călători» S.A., respectiv Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti - «Metrorex» - S.A. Bucureşti vor primi lunar din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale sumele justificate prin deconturi, în limita creditelor alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Anca Boagiu──────────────