HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 9 noiembrie 2000pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 14 lit. i) şi ale art. 15 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de apărare împotriva incendiilor în masa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează: Notă ---------------Ministru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul apărăriinaţionale,Ioan Bogdan Tudoran,subsecretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statp. Ministrultransporturilor,Adrian Gheorghe Marinescu,secretar de statp. Ministrullucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica Tomescup. Ministrulfuncţiei publice,Marian Parjol,secretar de statPreşedintele AgenţieiNaţionale pentruComunicaţii şi Informatica,Stelian Sergiu Iliescu  +  AnexăREGULAMENT 09/11/2000