ORDIN nr. 271 din 15 martie 2022pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET "Licența de meteorolog aeronautic"
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 25 martie 2022    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET „Licența de meteorolog aeronautic“, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va emite proceduri specifice de aplicare a Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET „Licența de meteorolog aeronautic“.  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 351/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET „Licențierea personalului meteorologic aeronautic“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 12 mai 2016, se abrogă.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 15 martie 2022.Nr. 271.  +  ANEXĂREGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LMET "Licența de meteorolog aeronautic"