LEGE nr. 66 din 23 martie 2022pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 24 martie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 67 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul taxiurilor, R.A.R. nu va elibera certificatul de agreare, dacă geamurile acestora nu respectă prevederile Regulamentului nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă securizată și instalarea acestora pe vehicule.  +  Articolul IILegea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 23 martie 2022.Nr. 66.-----