ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 242 din 28 noiembrie 2000pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICOrdonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:Art. 2 - (1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) și c) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 300.000 lei pentru fiecare an de detenție, de deportare sau de strămutare în alte localități.(2) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 lit. d) și e) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 150.000 lei pentru fiecare an în care au făcut parte din detasamente de muncă forțată sau au fost în trenul morții.(3) Persoanele care se afla în situația prevăzută la art. 1 lit. f) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 300.000 lei.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1, va beneficia începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusa cererea, în condițiile prezentei ordonanțe, de o indemnizație lunară neimpozabila, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă începând cu luna noiembrie 2000, în cuantum de 300.000 lei lunar.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe lângă primul-ministru
  pentru minorități naționale,
  Peter Eckstein Kovacs
  p. Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Alexandru Gheorghe Man,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  ------------