ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 240 din 24 noiembrie 2000pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se proroga la data de 31 decembrie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────p. Ministrul tineretului şi sportului,Ion Dobrescu,secretar de stat──────────────────