ORDIN nr. 762/1.992/2007pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • Nr. 762 din 31 august 2007
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.992 din 19 noiembrie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007  În temeiul art. 84 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile:- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei și egalității de șanse și ministrul sănătății publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 29-02-2008, Art. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 124 din 21 februarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008. )  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
   +  AnexăCRITERIImedico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap