ORDIN nr. 318 din 16 martie 2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022    În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 21 septembrie 2016.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 mai 2022.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 16 martie 2022.Nr. 318.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUprivind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă