HOTĂRÎREA nr. 218 din 30 aprilie 1992pentru modificarea, începînd cu 1 mai 1992, a coeficientului de indexare a salariilor şi a salariului de baza minim brut pe ţara prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr. 19/1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 11 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru perioada mai-august 1992, la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, fondul total destinat plăţii salariilor pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar se determina pe baza fondului de salarii de referinţa din luna octombrie 1991 şi a coeficientului de indexare de 65%, faţă de aceeaşi perioadă, reprezentind o creştere de 17,4% faţă de luna aprilie 1992. (2) Coeficientul de 65% prevăzut la alin. (1) asigura: a) compensarea în proporţie de 100% a creşterii preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile subvenţionate, precum şi la sortimentele de carne şi produse din carne nesubventionate, în suma de 1.790 lei brut lunar; b) indexarea cu 7,8% a salariilor, care reprezintă jumătate din creşterea prognozata a preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile nesubventionate, în perioada mai-august 1992, faţă de luna aprilie 1992.  +  Articolul 2Începînd cu data de 1 mai 1992, salariul de baza minim brut pe ţara, pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe luna, se stabileşte la 11.200 lei lunar, care cuprinde şi compensaţia de 1.790lei lunar, ceea ce reprezintă 65,90 lei pe ora.  +  Articolul 3Aplicarea prevederilor prezentei hotărîri se va face în limita preţurilor şi tarifelor înregistrate de agenţii economici, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991.  +  Articolul 4Tranşele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile salariale ale lunii mai 1992, stabilite în baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 1 alin. (1), sînt cele din anexa. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu Ministrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începînd cu plata drepturilor salariale pentru luna mai 1992
             
    Venitul lunar impozabil  - lei -Impozitul lunar
    pînă la 1.300 lei   6%    
    1.301 - 1.500 lei   78 lei + 10%pentru ceea ce depăşeşte1.300 lei
    1.501 - 2.000 lei   98 lei + 18%pentru ceea ce depăşeşte1.500 lei
    2.001 - 3.300 lei   188 lei + 22%pentru ceea ce depăşeşte2.000 lei
    3.301 - 5.400 lei   474 lei + 23%pentru ceea ce depăşeşte3.300 lei
    5.401 - 8.100 lei   957 lei + 24%pentru ceea ce depăşeşte5.400 lei
    8.101 - 13.500 lei   1.605 lei + 25%pentru ceea ce depăşeşte8.100 lei
    13.501 - 18.900 lei   2.955 lei + 26%pentru ceea ce depăşeşte13.500 lei
    18.901 - 26.900 lei   4.359 lei + 28%pentru ceea ce depăşeşte18.900 lei
    26.901 - 40.400 lei   6.599 lei + 31%pentru ceea ce depăşeşte26.900 lei
    40.401 - 53.900 lei   10.784 lei + 35%pentru ceea ce depăşeşte40.400 lei
    53.901 - 67.400 lei   15.509 lei + 40%pentru ceea ce depăşeşte53.900 lei
    peste 67.400 lei   20.909 lei + 45%pentru ceea ce depăşeşte67.400 lei
  -------------