HOTĂRÂRE nr. 311 din 2 martie 2022privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 4 martie 2022  Având în vedere Comunicarea Comisiei Europene - Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153) și Decizia Comisiei Europene nr. C (2021) 9750 final din 20.12.2021 de autorizare a hărții notificate a ajutoarelor de stat regionale aferente perioadei 2022-2027 pentru România,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are drept scop determinarea, în aplicarea prevederilor Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale, a intensității maxime admise a ajutorului de stat regional pentru investiții inițiale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari, respectiv mici și mijlocii, în perioada 2022-2027, astfel cum sunt definite în reglementările în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3) lit. (a) și (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în următoarele regiuni de dezvoltare din România pot fi acordate ajutoare de stat regionale pentru investiții inițiale:a) Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;b) Regiunea de dezvoltare Centru, care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;c) Regiunea de dezvoltare Nord-Est, care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;d) Regiunea de dezvoltare Sud-Est, care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;e) Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;f) Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;g) Regiunea de dezvoltare Vest, care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;h) județul Ilfov din cadrul Regiunii de dezvoltare București-Ilfov.  +  Articolul 3(1) Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiții inițiale în scopul dezvoltării regionale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari în perioada 2022-2027, astfel cum sunt definite în reglementările din domeniul ajutorului de stat, se stabilește după cum urmează:a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. c)-f);b) 40% în cazul regiunilor prevăzute la art. 2 lit. a) și b);c) 30% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. g);d) 45% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon;e) 35% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni și Clinceni.(2) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.(3) Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiții, ale căror cheltuieli eligibile depășesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro.(4) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul următoarelor regiuni la nivel de județ clasificate conform nomenclatorului unităților teritoriale de statistică, denumite în continuare „regiuni NUTS 3“, care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2018: județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu Mare (Regiunea de dezvoltare Nord-Vest); județul Alba (Regiunea de dezvoltare Centru); județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui (Regiunea de dezvoltare Nord-Est); județele Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea (Regiunea de dezvoltare Sud-Est); județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman (Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia); județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea (Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia), județele Caraș-Severin și Hunedoara (Regiunea de dezvoltare Vest).(5) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) vor putea fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul regiunilor NUTS 3 identificate pentru a primi sprijin din partea Fondului pentru Tranziție Justă în cadrul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, ulterior aprobării acestora de Comisia Europeană pentru România.(6) Intensitățile majorate ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (5) vor fi aplicabile după autorizarea de către Comisia Europeană a modificării hărții ajutoarelor de stat regionale pentru România. Modificarea va fi notificată Comisiei Europene și va consta în includerea în harta regională a regiunilor NUTS 3 în conformitate cu prevederile alin. (5).  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie 2027.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 2 martie 2022.Nr. 311.-----