ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 16 din 2 martie 2022pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 2 martie 2022  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, reprezintă cadrul legal prin care se stabilesc regulile procedurale pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul administrației publice centrale și locale, în raporturile stabilite între acestea și cetățeni.Creșterea calității consultării publice și dezvoltarea implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor reprezintă un obiectiv permanent aflat în atenția Guvernului.Dinamica deosebită a tuturor aspectelor vieții cotidiene din România impune o permanentă actualizare a normelor legale existente, precum și, tot mai accentuat, elaborarea și adoptarea unor noi acte normative care să răspundă cerințelor interesului public.Procesul general de luare a deciziilor trebuie să corespundă, în egală măsură, exigențelor implicării societății civile, precum și necesității obiective de a se răspunde, cu promptitudine, interesului public care impune adoptarea unor norme specifice în diverse domenii, în condițiile unui mediu social-politic tensionat la nivel internațional, cu numeroase provocări de securitate în imediata vecinătate a granițelor României.Pe de altă parte, existența unor situații excepționale, care afectează profund aspectele esențiale ale organizării societății, obligă la adoptarea și aplicarea imediată a prevederilor legale necesare apărării interesului public, în contextul ultimelor evoluții generate de situația de criză majoră în planul relațiilor internaționale.În mod obiectiv, procesul de adoptare a unor reglementări legale în situații excepționale nu poate fi supus cerințelor aplicabile procedurii obișnuite de asigurare a transparenței decizionale, realitățile impunând adoptarea urgentă a unor norme legale de a căror aplicare depinde stabilitatea și buna funcționare a instituțiilor fundamentale ale statului.Situația extraordinară care necesită intervenția legislativă și a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată în principal de necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure crearea cadrului legal necesar elaborării și adoptării proiectelor de acte normative impuse de situațiile excepționale.Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va conduce la întârzieri și blocaje în procesul de luare a deciziilor, cu consecințe deosebit de grave asupra interesului public.În considerarea faptului că elementele menționate mai sus vizează interesul general public și constituie o situație de urgență, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:(13) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgente sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor aproba normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  București, 2 martie 2022.Nr. 16.-----