ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 24 noiembrie 2000pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Anexa nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Ioan Bogdan Tudoran,subsecretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Directorul Serviciului Roman de Informaţii,Mihail NicaDirectorul Serviciului de Protecţie şi Paza,Neculai Stoina,general de diviziep. Directorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,Dorelu TarmureanuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa SOLDELE militarilor în termen, militarilor cu termen redus, studenţilor şi elevilor militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile şi ale fiilor regimentului1. Militarii în termen, militarii cu termen redus, fiii regimentului, studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile au dreptul la o solda lunară pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel: a) Militarii în termen:
       
    Gradul prevăzut în statul de organizare pentru funcţia ce o îndeplinescCoeficientul de ierarhizare
    Soldat0,200
    Fruntaş0,240
    Caporal0,280
    Sergent0,400
  b) Militarii cu termen redus, pe perioada îndeplinirii serviciului militar, beneficiază de o solda lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,400. c) Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile:
             
    Instituţii de învăţământCoeficientul de ierarhizare
    Anul IAnul IIAnul IIIAnul IV
    Şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri0,2000,2400,390-
    Academii şi instituţii de învăţământ superior0,2400,2800,4200,500
    Şcoli militare de ofiţeri de rezervă   0,280  
  d) Fiii regimentului beneficiază de o solda lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,200.2. Militarii în termen, mentinuti peste durata serviciului militar în baza dispoziţiilor legale, primesc în continuare solda, precum şi indemnizaţiile avute.3. Militarii în termen, care fac parte din detasamentul de asanari şi deminari al Ministerului Apărării Naţionale şi participa la astfel de operaţiuni, au dreptul la o indemnizaţie lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,400.4. Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ, care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă solda, şi o indemnizaţie lunară diferenţiată pe coeficienţi de ierarhizare, astfel:
       
    - student sau elev comandant de grupă0,200
    - student sau elev locţiitor comandant de pluton0,220
    - student sau elev plutonier de companie (similare)0,240
    - student sau elev plutonier major de batalion (similare)0,260
    - student sau elev plutonier adjutant de academie, instituţie de învăţământ superior (şcoală)0,400
  -------