ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 24 noiembrie 2000privind aprobarea cosului minim de consum lunar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă structura şi componentele cosului minim de consum lunar, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Cosul minim de consum lunar se evalueaza trimestrial de către Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice, iar valoarea acestuia se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Cosul minim de consum lunar constituie elementul esenţial de fundamentare a salariului de baza minim pe economie, a politicii salariale şi a altor politici în domeniul social.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albup. Preşedintele InstitutuluiNaţional de Statisticaşi Studii Economice,Constantin ChircaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa COSUL MINIM DE CONSUM LUNAR
             
    Nr. crt.   CantitateaValoarea (preţuri în luna octombrie 2000)
    U.M. lunar/gospodărie medielei lunar/ gospodărie medie
    01234
    1.Produse alimentare Făinăkg3,08421.458
    2.Mălaikg5,88833.150
    3.Pâinekg31,966277.512
    4.Produse de franzelărie, specialităţi de panificaţiekg0,50512.934
    5.Paste făinoasekg0,70111.536
    6.Orezkg1,40214.343
    7.Fasole boabekg2,10340.621
    8.Cartofikg13,17944.012
    9.Morcovi, pătrunjel, păstârnackg1,68218.786
    10.Ceapă uscatăkg2,52412.237
    11.Varză murată şi alte murăturikg3,08435.328
    12.Bulionkg0,84116.406
    13.Conserve de legumekg0,56111.872
    14.Merekg3,08425.317
    15.Citrice, fructe meridionalekg0,56112.455
    16.Conserve din fructekg0,70122.599
    17.Carne de bovinekg0,70128.919
    18.Carne de porcinekg2,524120.683
    19.Carne de pasărekg2,804117.945
    20.Carne de oaie şi alte feluri de carnekg0,42115.027
    21.Preparate din carnekg2,524111.601
    22.Peşte proaspăt şi congelatkg0,84120.347
    23.Lapte proaspătl14,86187.558
    24.Lapte bătut, iaurtl0,70110.395
    25.Telemea de vacăkg1,12237.122
    26.Telemea de oaiekg0,70127.537
    27.Brânză proaspătă şi smântânăkg0,98128.114
    28.Ouăbucăţi4252.596
    29.Unturăkg0,70111.794
    30.Ulei comestibill2,80451.610
    31.Margarinăkg0,56111.484
    32.Zahărkg2,80431.784
    33.Ciocolată, bomboanekg0,1408.453
    34.Băuturi nealcoolicel2,38316.222
      Total (1-34)     1.399.757
      Alte produse alimentare     209.964
      TOTAL produse alimentare:     1.609.721
      Produse nealimentare      
    35.Confecţii     35.113
    36.Tricotaje     22.415
    37.Încălţăminte     57.909
    38.Cărţi şi rechizite şcolare     122.462
    39.Medicamente     110.296
    40.Articole de igienă     35.844
      Total (35-40)     384.039
      Alte produse nealimentare     193.556
      TOTAL produse nealimentare:     577.595
      Servicii      
    41.Apă, canal, salubritate     58.137
    42.Energie electricăkWh84,10118.848
    43.Energie termică sau alte surse de energieGcal0,86234.075
    44.Gaze naturalem329,1644.119
    45.Abonament RTV     50.551
    46.Telefonimpulsuri5037.285
    47.Transport de călătoricălătorii42114.890
    48.Servicii medicale     124.969
    49.Impozite şi taxe     44.023
      Total (41-49)     826.897
      Alte servicii     122.381
      TOTAL servicii:     949.278
      TOTAL:     3.136.594
  NOTĂ:Cantităţile şi valoarea aferente fiecărei componente a cosului au fost calculate pentru o gospodărie de mărime medie (2,804 persoane).-------