HOTĂRÂRE nr. 9 din 25 februarie 2022pentru completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022    Ținând cont de degradarea situației de securitate din Ucraina și creșterea însemnată a numărului de persoane care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, precum și al celor care se află în punctele de trecere a frontierei și intenționează să intre pe teritoriul național, având în vedere propunerile Ministerului Sănătății referitoare la exceptarea de la măsura carantinei,în scopul stabilirii unui cadru normativ special cu privire la persoanele care sosesc în România din Ucraina,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4 și ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 2 din Hotărârea Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m) persoanele care sosesc în România din Ucraina, pe căile terestre  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.Președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență,
    PRIM-MINISTRU
    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
    București, 25 februarie 2022.Nr. 9.----