LEGE nr. 27 din 22 februarie 2022pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 22 februarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul I(1) Se aprobă plata cotizației anuale pentru participarea, în calitate de membru de tip C, a Jandarmeriei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la Comisia Internațională de Salvare Alpină.(2) Pentru anul 2021, cotizația reprezintă echivalentul în lei al sumei de 200 de euro.(3) Începând cu anul 2022, plata cotizației prevăzute la alin. (2) se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite de Adunarea Reprezentanților Comisiei Internaționale de Salvare Alpină.(4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (2) și (3) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării plății.(5) Sumele prevăzute la alin. (2) și (3) se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul anual aprobat Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul IILa anexa nr. 1 punctul II din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 93 se introduce un nou număr curent, numărul curent 94, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  „94.Comisia Internațională de Salvare Alpină8302KlotenSwitzerland Elveția 19482020Jandarmeria Română“
   +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 22 februarie 2022.Nr. 27.----