ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 213 din 21 noiembrie 2000privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată și scutirea de la plata taxei vamale și a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 24 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe termen de 120 de zile, aferentă importului de bunuri prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, derulat în cadrul ajutorului nerambursabil "Non-protect grant aid 1999" acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României.  +  Articolul 2Se aprobă scutirea de la plata taxei vamale și a suprataxei vamale de import pentru bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul industriei
  și comerțului,
  Constantin Isbasoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
   +  Anexă
  LISTA
  cuprinzând produsele din import pentru care se suspenda plata
  taxei pe valoarea adăugată la organele vamale și produsele care
  se scutesc de la plata taxei vamale și a suprataxei vamale de import
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Poziția tarifara              Denumirea mărfii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ex 8408.20.10          Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie,                         destinate industriei de montaj pentru: autovehicule                         de la poziția nr. 87.03, autovehicule de la poziția                         nr. 87.04, cu motor de o capacitate cilindrică mai                         mica de 2.500 cm cubi  ex 8708.40.10          Cutii de viteza, destinate montajului industrial,                         pentru: autovehicule de la poziția nr. 87.03,                         autovehicule de la poziția nr. 87.04 cu motor cu                         piston cu aprindere prin compresie de o capacitate                         cilindrică de până la 2.500 cm cubi inclusiv sau                         având motor cu aprindere prin scanteie, de o                         capacitate cilindrică de până la 2.800 cm cubi                         inclusiv  ex 8708.91.10          Radiatoare, destinate montajului industrial, pentru:                         motocultoare de la poziția nr. 87.01.10, autovehicule                         de la poziția nr. 87.03, autovehicule de la poziția                         nr. 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin                         compresie (diesel sau semidiesel), de o capacitate                         cilindrică de până la 2.500 cm cubi inclusiv, sau                         având motor cu piston cu aprindere prin scanteie, de                         o capacitate cilindrică de până la 2.800 cm cubi                         inclusiv, și autovehicule de la poziția nr. 87.05  ex 8708.92.10          Tobe și țevi de esapament catalitice, destinate                         montajului industrial, pentru: autovehicule de la                         poziția nr. 87.03, autovehicule de la poziția                         nr. 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin                         compresie, de o capacitate cilindrică de până                         la 2.500 cm cubi inclusiv, sau având motor cu                         aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrică                         de până la 2.800 cm cubi inclusiv ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Cu "ex" s-au marcat situațiile în care din întreaga poziție tarifara este exceptat numai produsul sau grupa de produse menționată.-------