HOTĂRÂRE nr. 12 din 14 februarie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 16 februarie 2022  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:  +  ARTICOL UNICSe aprobă componența numerică și nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XXV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.2. După anexa nr. XXIII se introduc două noi anexe, anexele nr. XXIV și XXV, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. XXIV
  COMPONENȚA
  Comisiei pentru antreprenoriat și turism
  Nr. crt.Numele și prenumeleGrupul parlamentar
  1.Genoiu MihailGrupul parlamentar al PSD
  2.Fulgeanu-Moagher Laura-MihaelaGrupul parlamentar al PSD
  3.Mocioalcă IonGrupul parlamentar al PSD
  4.Vlașin SorinGrupul parlamentar al PSD
  5.László AttilaGrupul parlamentar al UDMR
  6.Grupul parlamentar al PNL
  7.Grupul parlamentar al PNL
  8.Grupul parlamentar al PNL
  9.Grupul parlamentar al USR
  10.Grupul parlamentar al USR
  11.Grupul parlamentar al AUR
   +  Anexa nr. XXV
  COMPONENȚA
  Comisiei pentru tineret și sport
  Nr. crt.Numele și prenumeleGrupul parlamentar
  1.Firea GabrielaGrupul parlamentar al PSD
  2.Matei Constantin-BogdanGrupul parlamentar al PSD
  3.Mihai Alfred-Laurențiu-AntonioGrupul parlamentar al PSD
  4.Rujan Ion-CristinelGrupul parlamentar al PSD
  5.Ivan DanGrupul parlamentar al USR
  6.Antal István-LorántGrupul parlamentar al UDMR
  7.Grupul parlamentar al PNL
  8.Grupul parlamentar al PNL
  9.Grupul parlamentar al PNL
  10.Grupul parlamentar al USR
  11.Grupul parlamentar al AUR
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 14 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 14 februarie 2022.Nr. 12.----