HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2022pentru modificarea și completarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 februarie 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 68 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul XII se modifică și va avea următorul cuprins:XII. Comisia pentru învățământ;2. După punctul XXIII se introducdouă noi puncte, punctele XXIV și XXV, cu următorul cuprins:XXIV. Comisia pentru antreprenoriat și turism;XXV. Comisia pentru tineret și sport.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 14 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 14 februarie 2022.Nr. 10.----